Vad menas med att ett lagförslag ska "riksdagsbehandlas"?

FRÅGA
Vad menas med att ett lagförslag ska "riksdagsbehandlas"?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ett lagförslag behandlas i riksdagen innebär först att ett förslag skickas till riksdagen i form av proposition eller motion beroende på om det lämnats av regeringen eller en riksdagsledamot. När förslaget lämnats till riksdagen så blir det bordlagt av kammaren. Därefter skickas förslagen till respektive utskott som arbetar vidare med dem. I utskotten sitter det ledamöterna från de olika partierna och sammansättningen på ledamöterna speglar fördelningen i riksdagen, stora partier har alltså fler platser i utskotten än de mindre partierna. I utskottet diskuterar ledamöterna kring vad de anser om förslaget och när de bestämt sig, skrivs ett betänkande. Betänkandet som innehåller utskottets förslag till vad riksdagen ska besluta i ärendet. Om det bara finns ett förslag så frågar talmannen om kammaren godkänner förslaget, finns det flera förslag ställs de mot varandra och riksdagsledamöterna måste då rösta. Efter röstningen skickar riksdagen en skrivelse till regeringen och talar om vilket beslut som har tagits. Regeringen verkställer sedan riksdagens beslut.

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (610)
2019-10-09 Kan en lag strida mot grundlag?
2019-10-02 Vad innebär rekvisit
2019-10-02 Affischering på allmän plats
2019-09-30 Fysiska och juridiska personers rättigheter

Alla besvarade frågor (73669)