Vad kan utmätas för ena makens skuld?

2017-06-30 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Jag har följande funderingGifta makar inget äktenskapsförord eller enskild egendom,makarna har varit gifta och levet tillsammans över 50 årMakarna är numera särbo, hustrun bor i särskilt boende för dementa, mannen bor i deras tidigare gemensamma bostad (bostadsrätt).Hustrun äger en fastighet som båda använt som fritidshusMannen är skriven för bostadsrättenHustrun har en del kapitalMannen som också numera är dement, har pga sjukdomen skaffat sig en hel del skulder som bla finns hos kronofogden.Kan kronofogden utmäta hustruns fastighet, kapital?Kan kronofogden utmäta hela värdet av bostadsrätten?Tacksam för hjälp
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittar vi bland annat i utsökningsbalken, vilken du hittar här.

Bra att veta kan vara att förekomsten av äktenskapsförord och enskild egendom får betydelse först vid dödsfall eller skilsmässa. Vid utmätning kan inte ett äktenskapsförord användas för att bevisa vem av makarna som äger viss egendom. Att de inte har något äktenskapsförord spelar alltså ingen roll när det gäller utmätningen för makens skuld.

Fastigheten

En fastighet får utmätas om det framgår att den tillhör den gäldenären, dvs den som har en skuld. I detta fall äger hustrun fastigheten och jag utgår därför ifrån att det är hon som står på lagfarten. På så sätt kan det bevisas att det är hon som äger fastigheten och då får den inte utmätas för hennes makes skulder. (4 kap 24 § utsökningsbalken)

Kapitalet

Hustruns kapital kan inte utmätas för makens skuld så länge det inte framgår att det är hans. Finns det något som visar att det är hennes kapital så kommer det med största sannolikhet inte att kunna utmätas. (4 kap 17 § utsökningsbalken)

Bostadsrätten

Utifrån din fråga är jag lite osäker på om du menar att de äger bostadsrätten tillsammans eller om det bara är maken som äger den. Jag redogör därför för båda situationerna för säkerhets skull.

Om makarna äger bostadsrätten tillsammans, dvs att de äger varsin andel i bostadsrätten, gäller detta:

En bostadsrätt kan falla under sådan egendom som Kronofogden inte får utmäta beroende på hur personens skuldsituation såg ut vid köpet, dennes behov av bostadsrätten och dess värde. Utifrån det du skriver verkar det visserligen som att maken dragit på sig skulder på senare tid, men det är för mig svårt att bedöma om bostadsrätten får utmätas eller inte då jag inte vet makens exakta behov av den och dess värde. (5 kap 1 § p. 6 utsökningsbalken)

Skulle bostadsrätten få utmätas är det bara makens andel som omfattas av utmätningen. MEN här kommer den så kallade indragningsregeln in. Den gäller vid utmätning och innebär att hela den samägda egendomen kan säljas för den ena ägarens skuld. Övriga delägare får då tillbaka sin andel i pengar, men förlorar alltså själva egendomen. Regeln har tidigare inte ansetts vara tillämplig på bostadsrätter, men efter ett avgörande från Högsta Domstolen år 2015 anses nu även bostadsrätter omfattas av indragningsregeln. Hela bostadsrätten kan alltså komma att säljas men eftersom bara makens del får utmätas kommer hustrun få tillbaka sin andel i pengar. (8 kap 8 § utsökningsbalken, NJA 2015 s. 72)

Om maken äger hela bostadsrätten gäller istället det här:

Även här kan bostadsrätten anses vara sådan egendom som inte får utmätas, men det är som sagt svårt för mig att bedöma utifrån den information jag har fått. (5 kap 1 § p. 6 utsökningsbalken)

Skulle bostadsrätten få utmätas kommer den utmätas i sin helhet eftersom den ägs till 100 % av maken. (4 kap 17 § utsökningbalken)

Viktigt att nämna här är att det kan finnas en dold samäganderätt, dvs att även hustrun kan anses vara ägare till bostadsrätten trots att det bara är maken som står på köpekontraktet. Sådan samäganderätt finns om bostadsrätten har köpts för gemensamt bruk och hustrun har bidragit ekonomiskt till köpet. Om så är fallet anses makarna äga hälften var av bostadsrätten och då gäller den tidigare nämnda indragningsregeln på samma sätt som beskrivits ovan. (NJA 2013 s. 242)

Sammanfattning

Fastigheten kommer inte kunna utmätas om det bara är hustrun som står på lagfarten. Hustruns kapital kommer inte kunna utmätas så länge det inte framgår att det istället tillhör maken. Vad gäller bostadsrätten kan antingen hela eller hälften utmätas beroende på hur ägarförhållandet ser ut. På grund av indragningsregeln kan dock hela bostadsrätten säljas, men hustrun får tillbaka sin andel i pengar om hon är delägare.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du känner att du vill få ytterligare hjälp är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?