Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?

2021-10-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min man har gjort en stor penninggåva till hans bror inte länge före skillnad och utan min samtycke. Skulle det vara i sin lott på bodelning?Jag tror inte det är en gåva men att han prövar att minska sin lott.Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din man har gett bort en större summa pengar till sin bror en kort tid innan er skilsmässa. När en bodelning ska göras mellan makar, på grund av skilsmässa, är reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga. När en äktenskapsskillnad ska genomföras ska makarnas egendom delas lika mellan dem, vilket framgår av 9 kap. 1 § ÄktB. Den egendom som ska delas lika är makarnas så kallade giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte är är enskild egendom, och för att något ska betraktas som enskild egendom krävs det att det finns ett äktenskapsförord eller testamente där det framgår att egendomen ska vara enskild. Finns inte det är egendomen att betrakta som gitorättsgods och ska därmed elas lika. När bodelningen ska göras utgår man från de egendomsförhållanden som rådde den dag som ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten, 9 kap. 2 § ÄktB.

Skulle det vara så att den ena maken minskar sitt grftorättsgods genom att exempelvis ge bort en summa pengar som gåva aktualiseras en regel i 11 kap. 4 § ÄktB. Där framgår det att om den ena maken, utan samtyckte från den andra, ger bort en del av sitt giftorättsgods, så att denne minskar sitt giftorättsgods i en inte obetydlig omfattning, ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvan inte hade skett. Gåvans värde ska sedan dras av från gåvogivarens andel av det sammanlagda giftorättsgodset. Detta gäller för gåvor som skett inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Det innebär alltså att om din för detta make gav bort dessa pengar inom tre år från det att ni lämnade in ansökan om skilsmässan, och det var så pass mycket pengar att giftorättsgodset minskade i inte obetydlig omfattning, så ska summan för gåvan inte påverka din andel av bodelningen på det sätt som jag beskrev ovan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97437)