Vad händer med min enskilda egendom om den används som en del av betalningen för ett gemensamt fastighetsköp?

FRÅGA
Mina föräldrars arv är testamenterat som enskild gåva till mig. Min man har barn från ett tidigare förhållande, vi har inga gemensamma barn. Om vi köper en fastighet tillsammans med de pengar jag ärvt och skriver på köpekontraktet att vi äger 50/50 vad händer då juridiskt med min enskilda egendom? Hur långt in i vårt/mitt liv kan testamentet styra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med din enskilda egendom i form av pengar om du köper en fastighet tillsammans med din man. Svaret på din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) men jag kommer också hänvisa till rättspraxis när jag besvarar frågan.

Enskild egendom är t ex sådan du fått i arv med villkor att det ska vara din enskilda (se 7 kap. 2 § fjärde punkten ÄktB). När du köper något med pengar som är din enskilda egendom så kommer den egendom du köper som utgångspunkt också utgöra enskild egendom. Den nya egendom som du köper för din enskilda egendom kallas surrogat (se 7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB).

Det som gör ditt fall lite klurigare är att du nämner att du och din man köper ett hus gemensamt. Hade det varit så att du köpt hela huset för din enskilda egendom hade det varit enkelt att konstatera att hela huset skulle utgöra surrogat och därför också vara din enskilda egendom. När enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods kan det i vissa fall vara så att den anses vara giftorättsgods. Läget är dock inte helt klarlagt och det finns inget exakt svar på vad som gäller.

I ett rättsfall har Högsta domstolen bedömt att egendom som förvärvas delvis med enskild egendom fortfarande ska utgöra enskild egendom i motsvarande andel. Om du betalar hälften av köpeskillingen till fastigheten med din enskilda egendom så utgör fastigheten alltså till hälften din enskilda egendom. Dock krävs att det är tydligt att du betalat en viss andel av köpeskillingen och att betalningen gjorts med enskild egendom (se NJA 1995 s. 577). Det ankommer på dig att bevisa att en viss andel av fastigheten utgör surrogat för din enskilda egendom.

Egendom kan också göras enskild genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan er makar som innebär att viss egendom ska vara en viss makes enskilda egendom. Eftersom äktenskapsförord är ett sorts avtal så krävs att ni båda är överens, men skulle ni vara överens så kan ni också reglera att en viss andel i fastigheten ska vara din enskilda. Detta för att vara säker på att just den delen kommer bedömas vara enskild i framtiden. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och sen registrerats hos Skatteverket (se 7 kap. 3 § ÄktB).

Sammanfattningsvis är det alltså så att allt du köper för din enskilda egendom utgör surrogat för den, och fortsätter alltså ha karaktären av enskild egendom. När enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods krävs att ni är noga med att redovisa hur stor andel av fastigheten som är enskild egendom för att den inte ska tappa karaktären av enskild egendom. Annars kan ni också skriva ett äktenskapsförord där ni förklarar att en viss andel av fastigheten ska vara din enskilda egendom.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97437)