Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?

2020-10-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Om man ger bort ett företag i ett gåvobrev som man vill skall vara enskild egendom. Kan man även göra lönen från gåvan till enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om makars egendom återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad krävs för att en gåva ska utgöra enskild egendom?

All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). I 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Där framgår bl.a att egendom som en make har fått i gåva från någon annan än den andra maken med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda är enskild egendom (andra punkten).

Vad gäller för avkastning av enskild egendom?

Företagets lön faller inom kategorin avkastning av enskild egendom vilket presumeras vara giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). För att bryta presumtionen måste det i gåvobrevet framgå att även avkastningen ska utgöra enskild egendom.

I ditt fall

I gåvobrevet bör du således föreskriva att både företaget och dess avkastning ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2796)
2021-05-14 Nyttjanderättsersättning
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?

Alla besvarade frågor (92284)