Vad blir straffet vid olovlig körning?

2021-10-09 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Har en kompis, 18 år, som kört bil utan körkort. Han får en polisbil bakom sig som blinkar åt honom att stanna, men han blir rädd och åker istället iväg och försöker smita. Han blir senare tagen av polisen. Det var ingen som blev skadad, och han var helt nykter.Vad är straffet för detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon döms för olovlig körning till böter (3 § trafikbrottslagen). Vanligtvis leder brottet till böter om 1500 kr eller 30 dagsböter. Om brottet skett vanemässigt eller är om det i annat fall är att anse som grovt kan straffet bli högst sex månaders fängelse. I trafikbrottslagen framgår det endast att domstolen får (inte ska) döma till fängelse i högst sex månader om brottet är grovt. Straffminimum för grov olovlig körning är allmänna bötesminimum. Däremot leder brott som bedöms som grovt regelmässigt till ett förhöjt bötesstraff. Högsta domstolen har uttalat att tingsrätten och hovrätten i regel inte ska sätta straffet under 50 dagsböter vid olovlig körning som är grov (NJA 1999 s. 380). För olovlig körning som är grov blir påföljden vid andra tillfället vanligtvis runt 70 dagsböter. Min bedömning är därför att din vän kommer att få ett bötesstraff. En bedömning måste dock göras i det enskilda fallet av domstolen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1228)
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?

Alla besvarade frågor (96481)