Utgör arv giftorättsgods?

2021-06-29 i Bodelning
FRÅGA
HejVarit gifta i knappt ett år. Ligger nu i skilsmässa. Jag har tidigare fått ett arv från min pappa. Nu vill jag ge mina 3 barn (icke gemensamma) en gåva. Kan min andra hälft göra anspråk på detta?Är detta arv som jag fått av min pappa en enskild egendom eller är det så att det måste komma med i en bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om din fru, under skilsmässa, kan göra anspråk på ett arv som du tidigare fått från din pappa.

Frågor om bodelning och andra äktenskapsrelaterade ämnen finns reglerade i äktenskapsbalken (ÄktB).

Giftorättsgods är huvudregeln

Utgångspunkten vid bodelning är att få det utrett om den aktuella egendomen är enskild egendom eller giftorättsgods. Giftorättsgods är egendom som kommer delas lika mellan makarna, medan enskild egendom är istället egendom som endast tillhör den ene (7 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten är att makars egendom är giftorättsgods, och det omfattar även egendom som ägts före äktenskapet eller som tillkommit genom arv, testamente eller gåva från någon utomstående.

Vissa undantag från huvudregeln

Enskild egendom kan dock uppkomma på olika sätt. Det vanligaste sättet att undanta egendom från en bodelning (dvs att den blir enskild egendom) är att det mellan makarna upprättas ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Det ska då i äktenskapsförordet tydigt och specifikt anges vilken egendom som är enskild. Ett vanligt exempel på icke-specificerat egendomsslag är att "alla bankmedel på ett bankkonto tillhör make A". Istället måste en konkret summa anges. Därutöver måste äktenskapsförordet vara skriftligt och undertecknas av båda parter (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB).

Ett annat sätt som enskild egendom kan uppkomma, är om en make fått gåva av någon utomstående med villkor om att egendomen (gåvan) ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § andra punkten ÄktB). Gåvotypen eller storleken spelar ingen roll. På samma sätt kan även egendom bli enskild genom att en make fått egendom av någon annan genom testamente, och även här med villkor om att egendomen är enskild egendom (7 kap. 2 § tredje punkten ÄktB).

Ett tredje alternativ är att egendom blir enskild på grund av dess särskilda karaktär (10 kap. 3 § första stycket ÄktB). Här ingår egendom som är av personlig art, som upphovsrätter, patenträtter eller vissa försäkringsersättningar (rehabiliteringsersättning, skadestånd m.m.). Det finns även egendom som är enskild på grund av att den är oöverlåtbar. I detta avseende avses ofta rätt till lön, pension och överlåtelseförbud i villkor genom testamente eller gåva.

Vad innebär det här för dig?

Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar på om ditt arv från din pappa utgör enskild egendom eller giftorättsgods eftersom du utelämnar vissa viktiga detaljer i din beskrivning. Den första frågan du bör undersöka är om du och din fru har upprättat ett äktenskapsförord som uttryckligen undantar ditt arv från en eventuell bodelning. Om så inte är fallet, kan arvet vara förenat med ett förbehåll om enskild egendom. I annat fall kan det vara så att arvet är att räkna som giftorättsgods, och ska därmed ingå i bodelningen.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2943)
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (98481)