Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.

2021-11-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag köpte en bil för 3 månader sedan. Vi skrev blockets köpavtal för bilaffär och det skulle ingå 3 uppsättningar fälgar med däck enligt avtalet och vad som var överenskommet. Fälgarna var annonserade och med på bild i annonsen. Jag fick enbart två uppsättningar vid leverans och en förklaring om att den sista uppsättningen är på däckhotell och att jag ska få dem så fort han hämtat ut dem. Han har under kontinuerlig kontakt hävdat att han ska hämta fälgarna. Jag har varit tålamodig och gett honom tid, över 3 månader. Nu vägrar han att ge mig dem och han vill heller inte kompensera mig för dem. Fälgarna har ett värde på ca 25.000 kr. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner, alltså är köplagen tillämplig (1 § KöpL, jfr även 4-5 § KöpL).

Du och säljaren kom fram till att tre uppsättningar fälgar med däck skulle ingå i bilköpet. Eftersom att en uppsättning fälgar inte följde med är "varan" (bilen och de tre uppsättningarna fälgar med däck) felaktig (17 § första och tredje stycket KöpL). Detta fel leder till att du kan få rätt att kräva vissa påföljder, såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning och skadestånd (30 § KöpL). Detta är dock under förutsättning att du inom skälig tid har reklamerat felet (32 § KöpL), vilket du ju har gjort.

Du kan kräva avhjälpande, vilket i praktiken innebär att säljaren tvingas leverera fälgarna (34 § KöpL). Detta förutsätter dock att du lämnat meddelande om detta i samband med den tidigare nämnda reklamationen eller inom skälig tid därefter, vilket det inte är säkert att du har gjort (35 § KöpL). Eftersom han vägrar ge dig fälgarna samt med beaktande av meddelandekravet ovan kan det dock bli svårt att kräva avhjälpande i praktiken och mitt förslag är därför att du istället kräver prisavdrag (37 § KöpL). Detta innebär att du kräver ett avdrag på priset motsvarande skillnaden mellan det du fick och vad du skulle få, alltså ett prisavdrag motsvarande priset för en uppsättning fälgar (38 § KöpL).

Hoppas att du har fått ett svar på din fråga!

Vänligen,

Tim Axell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98657)