FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/11/2021

Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.

Hej,

Jag köpte en bil för 3 månader sedan. Vi skrev blockets köpavtal för bilaffär och det skulle ingå 3 uppsättningar fälgar med däck enligt avtalet och vad som var överenskommet. Fälgarna var annonserade och med på bild i annonsen. Jag fick enbart två uppsättningar vid leverans och en förklaring om att den sista uppsättningen är på däckhotell och att jag ska få dem så fort han hämtat ut dem. Han har under kontinuerlig kontakt hävdat att han ska hämta fälgarna. Jag har varit tålamodig och gett honom tid, över 3 månader. Nu vägrar han att ge mig dem och han vill heller inte kompensera mig för dem. Fälgarna har ett värde på ca 25.000 kr. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner, alltså är köplagen tillämplig (1 § KöpL, jfr även 4-5 § KöpL).

Du och säljaren kom fram till att tre uppsättningar fälgar med däck skulle ingå i bilköpet. Eftersom att en uppsättning fälgar inte följde med är "varan" (bilen och de tre uppsättningarna fälgar med däck) felaktig (17 § första och tredje stycket KöpL). Detta fel leder till att du kan få rätt att kräva vissa påföljder, såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning och skadestånd (30 § KöpL). Detta är dock under förutsättning att du inom skälig tid har reklamerat felet (32 § KöpL), vilket du ju har gjort.

Du kan kräva avhjälpande, vilket i praktiken innebär att säljaren tvingas leverera fälgarna (34 § KöpL). Detta förutsätter dock att du lämnat meddelande om detta i samband med den tidigare nämnda reklamationen eller inom skälig tid därefter, vilket det inte är säkert att du har gjort (35 § KöpL). Eftersom han vägrar ge dig fälgarna samt med beaktande av meddelandekravet ovan kan det dock bli svårt att kräva avhjälpande i praktiken och mitt förslag är därför att du istället kräver prisavdrag (37 § KöpL). Detta innebär att du kräver ett avdrag på priset motsvarande skillnaden mellan det du fick och vad du skulle få, alltså ett prisavdrag motsvarande priset för en uppsättning fälgar (38 § KöpL).

Hoppas att du har fått ett svar på din fråga!

Vänligen,

Tim AxellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo