FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning13/11/2018

Underrättelse om polisanmälan m.m

Jag blir allmänt trakasserad av en person som ringer runt till vänner och familj och påstår att jag håller på med alvarliga narkotikabrott, jag vet inte om personen tror det på riktigt eller inte men det börjar bli väldigt tröttsamt. Det är någon jag förargat när jag avslöjade en otrohet och 'förstörde dess liv' nu vill hen förstöra mitt!

Jag misstänker att den tipsar polisen, ev annonymt med och även om jag inte har något att dölja så vore det pinsamt att få besök av dem, särskilt när diverse personer redan har fått höra påståendena samt en oro att de kan dyka upp när barnet är hemma eller på min arbetsplats, kanske beslagta elektronik osv. Personen i fråga är väldigt bra på att manipulera och ljuga, mycket paranoia och andra psykiska åkommor jag inte är behörig att diagnostisera och känner att den inte har något att förlora längre, vill bara skada, så den kan gå till längder att få till en sådan situation.

Vad, hur och när kan jag få reda på om polisen fått in tipps på mig? Får jag tex någonsin veta om det tippsades men förundersökningen lades ner eller inte påbörjades?

Jag tänker dessa saker kan vara viktigt att ha till hands om jag måste inleda förtalsåklagan för att få stopp på detta.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mina utgångspunkter

Som jag tolkar dig vill du ha svar på vilka rättigheter du har att bli underrättad om olika händelser under en brottmålsprocess. Jag har valt att dela upp frågan i tre delfrågor som klargör vilka rättigheter du har i den här situationen. De olika händelser som diskuteras nedan är: polisanmälan, misstanke om brott, inte påbörjad eller nedlagd förundersökning.

Avslutningsvis lämnas även en kommentar som tar sikte på förtalsfrågan, eftersom jag anser att den är värd att diskutera i sammanhanget. Jag har valt att kalla personen som lämnat nedsättande uppgifter om dig för "X".

Har man rätt att bli underrättad om en polisanmälan?

Polisen har ingen lagstadgad skyldighet enligt svensk rätt att upplysa en person om att polisanmälan inkommit mot denne.

Har man rätt att bli underrättad om att man är misstänkt för brott?

För att en person ska ha rätt att bli underrättad om att denne är misstänkt för brott krävs det att misstankegraden skäligen misstänkt är uppnådd. I så fall är polisen skyldig att, vid kommande polisförhör, underrätta personen om att vederbörande är skäligen misstänkt (23 kap. 18 § rättegångsbalken).

För att misstankegraden skäligen misstänkt ska föreligga krävs det att sannolikheten för att personen begått brottet är mer än 50 %. Med andra ord ska det vara mer sannolikt att personen är skyldig än oskyldig.

Har man rätt att bli underrättad om att förundersökning inte inleds eller lagts ned?

För det fall en förundersökning inte inleds har endast målsäganden rätt att bli underrättad om detta (14 § andra stycket förundersökningskungörelsen).

Beträffande det fallet att en förundersökning istället läggs ned har den som varit skäligen misstänkt rätt att bli underrättad om detta (14 § första stycket förundersökningskungörelsen)

Mina kommentarer kring förtalsfrågan

Även om vi bortser från de uppgifter som X eventuellt lämnat till polisen skulle jag säga att X gjort sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken) eftersom denne, på telefon, talat väldigt illa om dig till dina anhöriga.

Det kan dock vara värt att hålla i åtanke att brottet förtal faller under enskilt åtal (5 kap. 5 § brottsbalken). Innebörden av det är att det i så fall blir du som målsägande, och inte en åklagare, som måste driva åtalet. Detta kan vara både tidskrävande och kostsamt, även om så inte behöver vara fallet.

Vänligen,

Oscar StenmarkRådgivare