Testamente - hur blir det giltigt och hur formulerar man sig?

Jag och min fru har inga barn. Hur formulerar vi oss i vårt testamente om vi vill att tillgångar såsom lägenhet vid behov ska säljas så att en bestämd andel av värdet kan doneras till utpekat välgörande ändamål, innan resterande tillgångar fördelas mellan efterlevande släktingar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att upprätta ett giltigt testamente uppställs följande krav (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1):

- Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av er båda personligen.

- Ni måste förstå innebörden av tecknandet av testamente och får inte vara satt under tvång eller påverkan.

- Era namnteckningar ska bevittnas och undertecknas av två vittnen som båda ska ha fyllt 15 år.

- Vittnena behöver inte veta något om innehållet i testamentet, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar.

- Vittnena får inte vara nära släkt till er (till exempel förälder, barn, svärföräldrar, svärdotter, svärson, make, syskon).

- Vittnena ska inte vara jäviga och får inte omnämnas i testamentet (förutom själva bevittningen)

Är samtliga av dessa krav uppfyllda har ni upprättat ett giltigt testamente. Här är ett exempel på hur ni skulle kunna formulera er i testamentet:

" Namn och personnummer_______ och Namn och personnummer______
bestämmer härmed som vår yttersta vilja och testamente att vår gemensamma kvarlåtenskap, då vi båda har avlidit, ska fördelas enligt följande:

X procent av försäljningsvärdet på lägenheten ska doneras till organisation Y, organisationsnummer: XXXX-XX.

Resterande kvarlåtenskap ska fördelas mellan efterlevande släktingar enligt den legala arvsordningen. "


Kom ihåg att tydligt skriva vilken välgörenhetsorganisation och/eller projekt det gäller, samt att skriva organisationsnummer. Om ni vill specificera att viss kvarlåtenskap ska gå till en viss släkting ska ni även skriva detta tydligt, med dennes namn och personnummer samt exakt vad som ska gå till denne.

Hanna KanonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”