Testamente - hur blir det giltigt och hur formulerar man sig?

2019-07-22 i Testamente
FRÅGA
Jag och min fru har inga barn. Hur formulerar vi oss i vårt testamente om vi vill att tillgångar såsom lägenhet vid behov ska säljas så att en bestämd andel av värdet kan doneras till utpekat välgörande ändamål, innan resterande tillgångar fördelas mellan efterlevande släktingar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att upprätta ett giltigt testamente uppställs följande krav (här):

- Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av er båda personligen.

- Ni måste förstå innebörden av tecknandet av testamente och får inte vara satt under tvång eller påverkan.

- Era namnteckningar ska bevittnas och undertecknas av två vittnen som båda ska ha fyllt 15 år.

- Vittnena behöver inte veta något om innehållet i testamentet, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar.

- Vittnena får inte vara nära släkt till er (till exempel förälder, barn, svärföräldrar, svärdotter, svärson, make, syskon).

- Vittnena ska inte vara jäviga och får inte omnämnas i testamentet (förutom själva bevittningen)

Är samtliga av dessa krav uppfyllda har ni upprättat ett giltigt testamente. Här är ett exempel på hur ni skulle kunna formulera er i testamentet:

" Namn och personnummer_______ och Namn och personnummer______
bestämmer härmed som vår yttersta vilja och testamente att vår gemensamma kvarlåtenskap, då vi båda har avlidit, ska fördelas enligt följande:

X procent av försäljningsvärdet på lägenheten ska doneras till organisation Y, organisationsnummer: XXXX-XX.

Resterande kvarlåtenskap ska fördelas mellan efterlevande släktingar enligt den legala arvsordningen. "


Kom ihåg att tydligt skriva vilken välgörenhetsorganisation och/eller projekt det gäller, samt att skriva organisationsnummer. Om ni vill specificera att viss kvarlåtenskap ska gå till en viss släkting ska ni även skriva detta tydligt, med dennes namn och personnummer samt exakt vad som ska gå till denne.

Hanna Kanon
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A9 Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-22 15:33
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2262)
2019-10-07 Sparande på konto som enskild egendom
2019-10-07 Testamentera framtida egendom
2019-10-06 Frågor om testamente
2019-10-05 Hur ska arvet fördelas mellan en bröstarvinge och testamentstagare?

Alla besvarade frågor (73669)