Tas felparkeringsavgift upp i belastningsregistret?

2016-01-30 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Jag hamnade en felparkering och då fick jag parkeringsböter så jag oroar att jag hamna belastningsregister p.g.av parkeringsböter.Hoppas att ni svara mig snabbt.Med Vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 2 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift är den som överskrider föreskrifter om parkering skyldig att erlägga en felparkeringsavgift, om överträdelsen ej är belagd med straff.

I 3 § lagen (1998:620) om belastningsregister tas upp vilka uppgifter som registret ska innehålla. Föreläggande av felparkeringsavgift uppräknas inte där.

Det innebär att felparkeringsavgiften (parkeringsböter) inte tas upp i belastningsregistret.

Hoppas att svaret var till hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen för fler frågor.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?