Strafföreläggande (böter) vid misstänkt ringa stöld

2018-10-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga ang. Ringa stöld. Min vän förklarade att hon i ett flertal tillfällen handlat i en butik precis som vanligt men oftast använt en utcheckningskassa. (Dvs. En kassa, du själv skannar dina varor, visar kvittot i en sensor och går ut) igår skedde en tråkig sak för henne. Hon gick som vanligt med sina lurar och lyssnade på musik och skannade in diverse varor hon hade i sin korg. I sin stress kollade hon varken skärmen eller kvittot på summan utan bara gick, då stoppade en anställd henne och ledde henne till ett bak-kontor och började "förhöra" henne på varför hon stulit och att detta skett tidigare och dem hade "hållit koll" på henne. Hon blev genuint överraskad och fattade ingenting och försökte förklara att om det blivit någon miss att hon skulle åtgärda detta men hon blev enligt butikens policy polisanmäld. Summan gällde ca 540kr då det var några växter som inte skannern plockat upp. Hon förklarade till polisen också att hon inte hört blippet och bara antagit att det va rätt vilken från hennes sida var lite dumristigt..Hon erkände till att hon missat men att hon inte hade någon upsåt att stjäla och polisen informerade om att hon skulle antigen få en böter i brevlådan eller så skulle åklagaren ringa om mer information krävdes. Då är min fråga såhär: Kommer hon få dagsböter eller penningböter (isåfall vet man hur mycket?) och hur fort processas ett sådant ärende och när kommer sedan detta synas i belastningsregisteret? Hon har inga tidigre straff.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första rör det sig om ringa stöld, eftersom värdet understiger 1 000 kr (tidigare snatteri - 8 kap. 2 § brottsbalken, BrB). Straffet är böter eller fängelse i högst 6 månader. Det vanligaste är dock böter.

Strafföreläggande

Det polisen syftade på med ´´böter i brevlådan`` var nog s.k. strafföreläggande (48 kap. 2 § första och andra stycket rättegångsbalken, RB). Ett strafföreläggande ersätter en rättegång och är bara aktuellt för brott där påföljden är begränsad till böter och/eller villkorlig dom. Det är åklagaren som beslutar om strafföreläggande och det går till på så sätt att föreläggandet skickas till den misstänkte, som har en viss tid på sig att skriva under, erkänner gärningen och godtar det straff som tagits upp i föreläggandet (48 kap. 9 § RB). Godkännande kan, vid bötesstraff, även ske genom att den misstänkte betalar hela beloppet till behörig myndighet (48 kap. 11 § RB). Ett godkännande har samma verkan som en dom och antecknas således i belastningsregistret (se RB 48 kap. 3 § andra stycket).

Om den misstänkte däremot bestrider ansvar eller inte godkänner föreläggandet inom den angivna tiden, kan åklagaren besluta att väcka åtal vid tingsrätt.

Dagsböter

Om inte en viss bötesform är föreskriven för brottet ifråga, ska dagsböter dömas ut (25 kap. 1 § BrB). Dagsböter bestäms till minst 30 och högst 150 stycken (25 kap. 2 § BrB). Beloppet av varje dagsbot fastställs till minst 50 och högst 1 000 kr, efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Enligt uppgifter från Åklagarmyndigheten brukar antalet dagsböter, vid ringa stöld där det tillgripnas värde inte överstiger 600 kr, bestämmas till 80 stycken.

Sammanfattning

Din vän kommer troligtvis ges tillfälle att godkänna ett strafföreläggande avseende ringa stöld. Om hon anser sig kunna bevisa att hon inte haft uppsåt till stölden (vilket är ett krav enligt 8 kap. 2 § BrB, s.k. ´´tillägnelseuppsåt``), kan hon bestrida föreläggandet. Det är omöjligt för mig att säga vad straffet skulle kunna bli, eftersom varje enskilt mål beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kan tyvärr heller inte svara på hur lång tid processen tar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1006)
2019-04-25 Vad kan det ge för straff att ha slagit en polis i ansiktet om man har diagnoser också?
2019-04-25 Vad gäller om en minderårig gjort sig skyldig till misshandel?
2019-04-22 Straff för rattfylleri och ringa narkotikabrott
2019-04-21 Hur länge finns mitt brott i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (68195)