Starta ett aktiebolag

2021-03-29 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag funderar på att öppna upp ett AB där affärsidén är att hyra ut virtuella varor såsom CS:GO skins. Vilka lagar skulle jag behöva kolla upp för att se till att allt sker lagligt?Tänker lagar som GDPR, godtrosförvärv och liknande.Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Affärsidén

Det är inte helt tydligt om din affärsidé är att själv hyra ut virtuella varor (det vill säga egendom som du själv äger) eller om du endast ska tillhandahålla en webbtjänst för andra att hyra ut varorna till varandra.

Att starta ett aktiebolag

I aktiebolagslagen (ABL) finns bestämmelser om aktiebolag. Till exempel återfinns bestämmelser om bildande av aktiebolag (se 2 kap. ABL). Vid bildande av ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor (1 kap. 5 § ABL). Ett aktiebolag bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer, s.k. stiftare (2 kap. 1 § ABL). Den som är underårig, är i konkurs, har förvaltare eller näringsförbud kan inte vara stiftare (2 kap. 2 § ABL). Viktigt att komma ihåg är att ett aktiebolag måste registreras för att kunna förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter (2 kap. 25 § ABL). Registrering sker hos bolagsverket, här hittar du deras hemsida.

Hyra ut virtuella varor

Lös egendom är egendom som inte är fast egendom. Virtuella varor i form av CS:GO skins utgör därför lös egendom. Det finns ingen specifik lag som reglerar uthyrning av lös egendom. Vanligen tillämpas annan lagstiftning på samma sätt (analogt) på avtalet. Principen om avtalsfrihet gäller. Det är därför möjligt att villkoren avtalas mellan parterna, till exempel hyrestiden, kostnader och räntor.

Däremot gäller lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) i fråga om avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter (1 § AVKL). Lagen medför bland annat att oklara avtalsvillkor ska vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens förmån (10 § AVKL). Det är därför viktigt att näringsidkaren har ställt upp tydliga och uttömmande villkor.

GDPR

I dataskyddsförordningen finns regler som företagare ska känna till för att garantera att de behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Här finns en länk till enkla grunder om dataskyddsförordningen för dig som företagare.

Godtrosförvärvslagen

Har någon förvärvat lösöre (lösa saker) genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro (2 § GFL). Det är dock inte möjligt att godtrosförvärva stöldgods (3 § GFL).

Inkomstskattelagen och bokföringslagen

Om du yrkesmässigt (under en längre tid och i vinstsyfte) och självständigt bedriver förvärvsverksamhet så kan det innebära att du bedriver en näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). Ersättningen ska då redovisas som inkomst av näringsverksamhet (15 kap. 1 § IL). Det medför också bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Här kan du läsa mer om beskattning av virtuella varor.

Det är svårt att ge ett heltäckande svar på en sådan öppen och omfattande fråga. Du är däremot välkommen att ställa en mer specificerad fråga.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (716)
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?
2021-04-08 När är man närstående
2021-04-06 Aktieägare ansvarig för bolaget skulder
2021-04-05 Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?

Alla besvarade frågor (91322)