Skuldebrev och preskriptionstid

2017-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA
HejJag vill veta vad detta betyder för mig när jag ska ingå ett äktenskap. Det är min mans jurist och min snart blivande man, som vill att jag ska skriva under detta om vi ev. skiljer oss. Förstår inte riktigt mig på detta skuldbrev som dom vill att jag skriver underJag tror att det blev missförstånd sist jag skickade till er för det är min man som förbinder sig att betala en summa till mig eftersom han vill att vi ska ha ektenskapsförord och att om vi skulle skilja oss så får jag ingenting av allt han äger utan endast detta skuldebrev. Sedan skriver juristen att vi båda är införståda med reglerna om preskription, vilket jag inte blivit informerad om (Min mans namn) XXXXXX XXXXX förbinder mig här med att betala en summa till (mig som ställer frågan) XXXXX XXXXX, motsvarande 4,5 x vid var tid gällande prisbasbelopp (för 2017 uppgår prisbasbeloppet till 44.800 kronor och det sammantagna beloppet sålunda till 201.600 kronor)Skulden kan sägas upp till betalning tidigast 24 månader efter undertecknandet av denna handling. Efter den tidpunkten får skulden sägas upp till betalning efter anfordranSkulden löper inte med någon ränta , utöver den värdesäkring som blir följden av regleringen till prisbasbeloppet Båda parter är informerade om och införstådda med reglerna om preskription
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att förklara lite allmänt om hur det funkar med skuldebrevet. Sedan kommer jag gå närmare in på prisbasbelopp och preskription.


Äktenskapsförord och anledning till skuldebrevet

Makars egendom är som huvudregel giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det innebär att ni vid en bodelning ska dela lika enligt likhetsprincipen (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Du nämner att ni ska ha ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord är ett av verktygen som kan nyttjas för att få giftorättsgods till enskild egendom (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Du nämner att din man ska få behålla sin egendom, egendomen ska alltså bli enskild egendom. Du ska få skuldebrevet.


Skuldebrevets belopp

Skuldebrevet innebär att din man förbinder sig att ge dig 4,5 x prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska Centralbyrån och fastställs av regeringen. Prisbasbeloppet ändras varje år vilket är anledningen till att det i skuldebrevet står att din man ska utge 4,5 x prisbasbeloppet som är gällande när betalning ska ske. Vidare ska ingen ränta utbetalas utan det du ska få är 4,5 x det prisbasbelopp som gäller när betalning ska ske.


Tidpunkt för betalning och preskription

Skuldebrev kan innehålla ett visst datum då den förfaller vilket innebär att betalning ska ske visst datum. Skuldebrev kan dock också sakna datum då den förfaller. Så är det med skuldebrevet du har. I skuldebrevet står det istället att betalning sker tidigast 24 månader efter att skuldebrevet undertecknats samt att skuldebrev ska betalas vid anfordran. Det innebär att du inte kan kräva att få betalt under de första 24 månaderna efter undertecknande. Därefter kan du närsomhelst säga att du vill ha betalt och då ska du omedelbart få betalt (5 § skuldebrevslagen).

Viktigt att veta är dock att du inte kan vänta hur länge som helst med att kräva betalning. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år (2 § preskriptionslagen). Preskription innebär att efter 10 år förfaller din fordran vilket innebär att du inte har någon rätt till betalning.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att skuldebrevet blivit lite klarare. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Hanna Salajin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?