Ska reversen mellan mig och min fru ingå i bodelningen?

2021-02-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, Jag och min sambo köpte ett hus tillsammans 2011. Vid husköpet lade hon in en insats om ca 700". En revers skrevs om att jag har lånat 350" av dessa pengar. Vi har sedan dess renoverat huset för nästan 800". Lånet skrevs som en revers. Jag är 50% ägare till huset och har betalat 50% av huslånet sedan dess. Sedan gifte vi oss och var gifta i nästan 10 år. Nu är det dags för skiljsmässa och frågan om reversen kom upp. Gäller reversen fortfarande i sin helhet eller bör beloppet justeras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Eftersom du och din fru är gifta är det äktenskapsbalkens (ÄktB) regler som avgör vad som gäller er emellan. Som jag förstår det äger ni fastigheten med 50% vardera. I samband med att huset köptes betalde din fru en insats om ca 700 000 kronor. Det skrevs en revers att du lånat 350 000 av dessa från henne. Ni har därefter renoverat huset för nästan 800 0000 kronor. Din undran är om reversen gäller i sin helhet i samband med att ni skiljer er eller om beloppet bör justeras.

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer t.ex. genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom att en make, av annan än den andre maken, fått en gåva eller ett arv med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda. Min utgångspunkt i svaret till dig är att bostaden inte är enskild egendom, då det inte framgår att det finns exempelvis något äktenskapsförord. Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörandes skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna.

I ert fall finns det en revers, dvs ett skuldebrev, enligt vilket du är skyldig din fru 350 000 kronor. Har du inte gjort avbetalningar på reversen till henne så är den i princip giltig, vilket innebär att den gäller och ska ingå i skuldtäckningen. Om vi, förenklat, tänker oss att fastigheten är värd 2Mkr, går ni in med 1Mkr vardera i bodelningen. Om vi även tänker oss att den är belånad med 1Mkr och att lånen är jämnt fördelade ska 500 000 kronor var dras av. Finns det en revers om 350 000 kronor ska den som utgångspunkt ingå i din skuldtäckning. Det innebär att ytterligare 350 000 kronor ska dras av från din sida. I en förenklad uträkning enligt ovan bli det således:

Din fru: 1Mkr – 500 000 = 500 000 kronor

Du: 1Mkr – 500 000 – 350 000 = 150 000 kronor

Detta ska läggas samman (500 000 + 150 000) = 650 000 och delas mellan er båda = 325 000 kronor var. För att det ska gå jämnt ut krävs att din fru flyttar över 175 000 kr till dig, varvid ni får 325 000 kronor var men samtidigt har täckning för era lån (din fru huslånet, du huslånet och reversen). Det finns inget i din fråga som talar för att det skett någon avbetalning till din fru. Skulle ni däremot vara överens om att reversen inte ska ingå eller ska justeras kan ni göra det. Äktenskapsbalkens regler är i stort till för om makarna inte kommer överens (förutom att det finns vissa borgenärsskyddande regler).

Det kan vid bodelningar ofta vara en god idé att ta hjälp från en jurist. För det ändamålet kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Vi kan tala vidare om det då jag ringer dig eftersom du beställt telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 17 februari, klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98541)