Ska aktier i ett eget aktiebolag ingå i bodelningen?

2021-06-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag tänker på skilsmässa med min man. Jag själv äger en aktiebolag firma i 75% resten äger min tjej kompis på 25%. Jag undrar om min man vid skilsmässa har rätt till att ta del av aktier i firman eller vi ska dela bara på varat boende som i detta fall är bostadsrätter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning vid äktenskapsskillnad

När makar skiljer sig ska en bodelning göras (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen ingår all egendom som är giftorättsgods (ÄktB 10 kap. 1 §). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Egendom som är enskild egendom ingår alltså inte i bodelningen mellan makarna.

Egendom kan göras till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamentsförordnande och där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (ÄktB 7 kap. 2 §).

Jag utgår från att andelarna i aktiebolaget inte är enskild egendom, eftersom du inte nämner något om att exempelvis du och din make har ett äktenskapsförord där det står att aktierna i ditt aktiebolag är enskild egendom.

Aktierna i ditt aktiebolag är alltså giftorättsgods, och aktierna ska ingå i bodelningen ifall du och din make skiljer er. Detsamma gäller även för bostadsrätten.

Andelsberäkning och lottläggning vid bodelningen

Vid bodelningen så kommer först det giftorättsgods som vardera maken äger listas på denne make. Aktierna i ditt aktiebolag kommer alltså listas på dig eftersom det är du som äger aktierna. Det är bolagets marknadsvärde som ska tas upp och på dig. Därefter görs avdrag för eventuella skulder som makarna har mot det värde som deras respektive giftorättsgods uppgår till (ÄktB 11 kap. 2 §). Det värde som återstår för respektive make efter skuldavräkningen, adderas och delas sedan lika mellan makarna (ÄktB 11 kap. 3 §). Resultatet av detta utgör respektive makes andel i boet (ÄktB 11 kap. 1 §). Om det visar sig att den ena maken äger mer egendom än den andre maken, behöver omfördelning ske så att makarna får så mycket egendom som de har rätt till enligt andelsberäkningen. Detta kallas lottläggning.

Den faktiska omfördelningen av egendomen kallas alltså för lottläggningen. Vid lottläggningen är utgångspunkten att vardera maken har rätt att i första hand få sådan egendom som maken äger (ÄktB 11 kap. 7 §). Detta innebär att du som äger aktierna i första hand har rätt att få aktierna i bolaget på din lott. Skulle det dock visa sig att du äger mer egendom än din make, så kommer du behöver ersätta din make upp till den summa som hans andel i boet uppgår till (ÄktB 11 kap. 9 §).

Även om aktierna ingår i bodelningen, så innebär detta alltså inte nödvändigtvis att din man kommer få äganderätt till 50 % av de aktierna som du äger, dvs. att du och din make skulle äga 37,5 % var i aktiebolaget, och att din vän skulle äga 25 % fortsättningsvis.

Sammanfattning

Aktierna i ditt aktiebolag ska ingå i bodelningen eftersom allt giftorättsgods ska tas med i bodelningen. Jag utgår från att aktierna är giftorättsgods, eftersom det inte framgår att aktierna är enskild egendom. Bostadsrätten ska också ingå i bodelningen. Även om aktierna ska ingå i bodelningen, så behöver detta inte nödvändigtvis innebära att din make får äganderätt till hälften av de aktier som du äger i aktiebolaget. Detta eftersom utgångspunkten vid lottläggningen är att respektive make får behålla sin egen egendom. Ifall du skulle inneha mer giftorättsgods än din make så kan du lösa ut din make så att han inte får äganderätt över hälften av aktierna som du äger just nu.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2943)
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (98481)