FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/03/2019

Ringa stöld, påföljd och belastningsregistret

Hej, jag blev idag ertappad med att ha stulit en ram till en strömbrytare (hör och häpna). Jag skäms så oerhört och förstår ärligt talat inte varför jag gjorde det. Ramen till strömbrytaren låg i ett paket vilket i sin kompletta form kostade 229 kr. Jag tog enbart ramen men väktarna bestämde värdet till 229 kr ändå. Detta har jag kommit på nu i efterhand. Bör jag kontakta polisen och meddela detta eller är det för sent eftersom förhör med mig redan hållits och jag erkänt?

Det jag är nyfiken på är vilket straff jag troligen eller ungefär kommer att få? Jag har familj, driver företag, tjänar ca 430.000 kr om året och har besparingar på ca 1.000.000 kr. Jag har aldrig gjort något tidigare och är aldrig dömd för något. Som sagt, jag skäms nåt oerhört och det redogjorde jag i detalj för, för både polis och väktare.

Sista frågan är, kommer detta hamna i ett synligt belastningsregister och kommer det ha negativa påverkningar för mig vid ev jobbsökande, ev banklån etc?

Hoppas att ni kan svara.

Hälsningar en väldigt nedstämd familjefar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!


Om du vill slippa läsa det långa svaret nedan följer här mina slutsater

Bör du kontakta polisen och meddela? Om du vill, men det behövs inte.

Vilket straff kommer du få? Dagsböter.

Hur stort blir beloppet? Jag vet inte.

Kommer du hamna i något register? Ja.

Är registret synligt? Nej, men domen (strafföreläggandet) är det.

Övriga negativa konsekvenser? Inte min sak att svara på.

Ringa stöld

Det exakta värdet på föremålet spelar mindre roll i sammanhanget. Gränsen mellan stöld och ringa stöld (tidigare snatteri) – 8 kap. 1 och 2 § brottsbalken (BrB) respektive – går i huvudsak vid 1 000 kr (dvs. värdet på det stulna föremålet), enligt rättsfallet NJA 2009 s. 586. I vissa fall kan det vara fråga om stöld trots att värdet på föremålet understiger 1 000 kr. I ditt fall ser jag det dock som helt uteslutet, på grund av anledningar jag inte finner det nödvändigt att gå in på. Du har alltså begått ringa stöld. Straffet för det är böter eller fängelse i högst sex månader.


Dagsböter eller penningböter?

Självklart kommer fängelse inte på fråga. Det kommer bli böter. För ringa stöld är ingen särskilt bötesform föreskriven. Detta innebär enligt 25 kap. 1 § BrB att det blir dagsböter. Nämnt lagrum innehåller dock ett undantag, nämligen att om brottet bör föranleda lägre straff än trettio dagsböter, ska böter dömas ut i penningböter istället. I ett rättsfall från Hovrätten (som i och med att det kommer från Hovrätten inte är prejudicerande, dvs. inte har bindande verkan för framtida avgöranden), RH 1996:90, fann domstolen att för snatteri i en butik, till ett värde av 86 kr, dagsböter skulle dömas ut. Det finns en del problem med att applicera det fallet på din situation, bl.a. eftersom dagsböter beräknas efter inkomst. Skulle din inkomst anses vara för hög för att motsvara straffvärdet, även enligt det lägsta antalet dagsböter, kan det istället bli fråga om penningböter. Detta är en fråga för domstolen, och inte för mig. Därför lämnar jag spekulationerna och utgår ifrån att du kommer få betala dagsböter.


Bötesbeloppets storlek

Dagsböter ska bestämmas till ett antal mellan 30-150. Varje dagsbot ska ha ett värde på mellan 50-1 000 kr. Vilket belopp det slutligen blir beror på din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Dagsbotens belopp får jämkas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl, som jag var inne på ovan, är om din ekonomiska situation skulle resultera i en för hög bot i förhållande till straffvärdet på gärningen du begått (vilket måste anses vara mycket lågt). Det lägsta bötesbeloppet är 750 kr. Källan till allt som sagts i detta stycket är 25 kap. 2 § BrB. Oavsett finns det ingen anledning för mig att spekulera i dagsbotens belopp heller, eftersom det ankommer på domstolen (i ditt fall sannolikt de facto åklagaren – se om strafföreläggande nedan) att bestämma beloppet.


Strafföreläggande

Det mest troliga är att du kommer meddelas strafföreläggande. Även åtalsunderlåtelse kan bli aktuellt. I vissa fall kan man även slippa påföljd, så kallad påföljdseftergift, men det kommer jag inte gå igenom eftersom det enligt mig är uteslutet. Likaså åtalsunderlåtelse. Det används i och för sig oftare än annars vid brott som ringa stöld, men särskilt när förövaren är minderårig. Oavsett medför åtalsunderlåtelse ingen förändring vad avser belastningsregistret (se nedan). Hur som helst, ett strafföreläggande innebär att du slipper rättegång. Du slipper dock inte böter.


Belastningsregistret

Även om du får ett strafföreläggande kommer brottet antecknas i belastningsregistret. Detta register är inte offentligt. Det framgår av 6 och 9 § lagen om belastningsregister (bara myndigheter och du själv får begära utdrag därur). Efter fem år gallras uppgiften och försvinner, enligt 17 § nionde punkten nyss nämnd lag. Själva strafföreläggandet är dock offentligt, och kan begäras ut av vem som helst som vet vilken tingsrätt de ska ringa till.


Övrigt

Hur det blir med framtida jobbsökande, banklån osv. är egentligen inte juridiska frågor (om du inte tänkt arbeta med säkerhetsklassade yrken) och därför inte min sak att svara på. Som jurister (och juriststudenter) är våra uppgifter först och främst att tolka och tillämpa lag. Vi har ingen tillgång till information över beviljade banklån, rutiner för arbetsgivare osv. Sådant följer i bästa fall med erfarenhet. Hur som helst vill jag avslutningsvis tillägga, efter att ha slängt spaltmetrar med juridik i ansiktet på dig: Oroa dig inte. Ringa stöld är en struntsak i de flestas ögon, inklusive mina (och även mina kollegors, vågar jag påstå). Det finns ingen anledning att förstora upp detta. Du kommer få hem en lapp (strafföreläggandet) tillsammans med en faktura (dvs. dina böter). Skriv på lappen, betala fakturan, släng kuvertet på brevlådan och gå vidare.


Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!

Jesper EngRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”