Register för icke dömda?

2018-11-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, som singel dejtar jag online. Nu har jag fått frågor om att styrka att jag inte är dömd för sexualbrott, och blir ombedd att skaffa ett så kallad "hook up id", där jag bland annat behöver lämna mina bankkontouppgifter. Är detta legitimt? Är inte registret offentligt så vederbörande borde kunna kolla det? Eller kan det vara ett försök till bedrägeri? Finns det ett internationellt register som kan friskriva mig från sexualbrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt min uppfattning är det irrelevant att behöva lämna sina bankkontouppgifter för att en app ska kunna styrka att man inte är dömd för sexualbrott eller annat brott. Det är inte helt heller riskfritt och kan användas till bedrägerier.

Det vore vara säkrare och mer trovärdigt att hänvisa till exempelvis Lexbase. Lexbase är en webbtjänst som på ett och samma ställe tillgängliggör rättslig information från samtliga svenska domstolar och en rad andra myndigheter. Lexbase gör det möjligt att ta reda på om en person varit föremål för juridisk prövning. Det är däremot väldigt viktigt att poängtera det faktum att Lexbase är ett företag som drivs i privat regi och har som affärsidé att med stöd av offentlighetsprincipen inhämta bl.a. brottsmålsdomar och strafförelägganden från svenska domstolar och andra myndigheter. Dessvärre finns det inte ett internationellt register på alla som är dömda för sexualbrott eller annat brott.

Ett annat alternativ är att begära ut ett belastningsregistret samt ett misstankeregistret då dessa innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott. Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för belastningsregistret och misstankeregistret. De är avsedda i första hand i de fall när man söker jobb och arbetsgivaren begär utdrag från belastningsregister men kan också trots allt vara ett alternativ.

Vänligen,

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2105)
2019-04-16 Får jag åka till USA om jag åkt dit för snatteri och fått villkorlig dom?
2019-04-09 Arbeta inom brottsmål
2019-04-08 Kontaktförbud
2019-04-05 Vad är skillnaden mellan urkundsförfalskning och missbruk av urkund?

Alla besvarade frågor (67945)