Rätt till hela arvet efter gift syskon?

2018-01-22 i Testamente
FRÅGA
Hej.Min syster gick just bort. Hennes man har tidigare avlidit. Ingen av dem hade några barn. Våra föräldrar är ej i livet. Min syster var orolig att en del av hennes arv skulle tillfalla hennes avlidnes makes syskonbarn. Hans syskon är döda. Kan så ske?För att förhindra detta så skrev min syster ett testamente där jag får allt. Kommer så att ske?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar sorgen. Jag tolkar din fråga som att din syster och hennes man var gifta när han avled. Lagen av intresse är Ärvdabalken.

När din systers make avled ärvde hon som maka all hennes mans egendom med rätt att förfoga över egendomen till dess att hon avlider. Detta betyder att hon inte har rätt till att testamentera bort den egendomen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Hennes makes arvingar ska få ut sitt arv när hon avlider. Finns det en arvinge efter hennes make kommer alltså detta arv gå till dem.

Makens syskonbarn är arvtagare och ska därmed få sitt arv från mannen när din syster avled (2 kap 2 § ärvdabalken). Deras arv beräknas utifrån en viss kvot beräknat på storleken av hennes egendom när hon ärvde samt den egendom som hon ärvde. Den egendom som din syster äger, dvs. den som hon inte ärvt från sin make, har hon dock rätt till att testamentera hur hon vill. Svaret på din fråga blir med andra ord att din syster inte kan förhindra att viss egendom går till hennes makes arvtagare. Resten av egendomen har hon dock rätt att testamentera till dig.

Hoppas detta gav svar på din fråga,

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?