Rätt att ta del av testamente?

2019-08-19 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min pappa gick bort för drygt en månad sedan. Han hade en sambo men dom hade inga gemensamma barn och var inte gifta. Istället hade pappa fem söner sedan tidigare varav jag är en av dom. Ett testamente finns skrivet och det vill vi gärna ta del av. Just nu har pappas sambo testamentet. Finns det något som säger när vi söner har rätt att ta del av det? Måste det gå via en advokat eller har vi lika mycket rätt till testamentet som sambon har?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

En arvinge ska delges testamente, genom ett överlämnande av handlingen med ett bestyrkande (undantag finns om arvingen redan godkänt testamentet). Ni ska alltså få en kopia av testamentet (14:4 ÄB). Då ni är bröstarvingar har ni alltid rätt att få ut er laglott och kan då begära en jämkning av testamentet om detta skulle inskränka denna rätt (7:3 ÄB). Hälften av kvarlåtenskapen har arvlåtaren rätt att testamentera till vem han vill, andra halvan utgör laglotten till barnen. Det går därmed inte att göra sina barn arvlösa genom testamente, de är alltid berättigad sin laglott. Laglotten är hälften av det som de hade rätt till enligt lag, det vill säga 50% av hela kvarlåtenskapen (7:1 ÄB).

I 15:2 ÄB regleras att en person som med uppsåt förstör eller undanhåller ett testamente förverkas dennes testamentsrätt, det vill säga de mister den. Skulle sambon alltså medvetet undanhålla testamentet kan detta påverka hennes eventuella arv. Det finns även ytterligare straffrättsliga aspekter till ett undanhållande.

Som jag förstår det framgår det inte att sambon undanhåller testamentet, enbart har tillgång till det. Sammanfattningsvis ska ni få tillgång till testamentet. Ni söner har alltså all rätt att ta del av detta.

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 020 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-08-19 20:21
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2244)
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?
2019-09-10 Hur kan jag testamentera till barnbarn?
2019-09-10 Skriva testamente efter separation

Alla besvarade frågor (72850)