Prisbasbelopp

2016-11-24 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Jag är gift och har ett upprättat avtal om enskild egendom - registrerat-. Jag har genom testamente skrivit in att min efterlevande hustru skall erhålla ett belopp om 900.000:-vid min bortgång. Har hon rätt att kräva ut även efterlevandeskyddet fyra prisbasbelopp utöver arvsbeloppet? Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga!

Skyddet för prisbasbelopp finns stadgat i Ärvdabalken kap 3 1§.

Paragrafen stadgar att efterlevande make har rätt att ur kvarlåtenskapen få egendom till så stort värde att det tillsammans med de egna tillgångarna uppgår till 4 prisbasbelopp (ca 177 000) om det finns medel för detta. Denna regel är ett skydd mot den efterlevande maken i det fall den först avlidne skulle ha testamenterat bort alla sina tillgångar till annan än den efterlevande maken.

Ett exempel är följande:

Du har testamenterat alla dina tillgångar till en tredje part.

Efter du avlidit och er bodelning har skett så har den efterlevande maken endast kvar 100 000 kr. Den efterlevande maken har då rätt att få ut 77 000 kronor av det du testamenterat bort.

Ett annat exempel kan vara följande

Du har testamenterat bort alla dina tillgångar till en tredje part.

Efter du avlidit och er bodelning har skett så har den efterlevande maken kvar 200 000 kr. Den efterlevande maken har då inte rätt att få ut något prisbasbelopp eftersom hennes egna tillgångar täcker upp prisbasbeloppet.

Eftersom du testamenterat 900 000 till din fru så kommer prisbasbeloppet på 177 000 oavsett hennes egna tillgångar vara täckt. Din fru kommer alltså inte kunna kräva ut ytterligare prisbasbelopp.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89869)