Personliga tillgångar vid konkurs

2016-01-31 i Bolag
FRÅGA
Jag och min man äger vårt hus med 50% var. Han är också 50 % delägare i ett aktiebolag. Om hans företag går i konkurs kan det då bli så att vi förlorar vårt hus? Om jag skulle äga vårt hus till 100% och vi skriver ett äktenskapsförord om att huset är min enskilda egendom har då banken ingen rätt att ta huset vid en konkurs av hans företag?
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Som huvudregel är ett aktiebolags skulder inte personliga, det vill säga att det bara är företagets befintliga tillgångar som delas mellan borgenärerna i en konkurs, se 1:3 ABL. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Om styrelsen underlåter att uppfylla vissa skyldigheter som, lite förenklat, har att göra med att begära aktiebolaget i likvidation, kan personligt och solidariskt betalningsansvar uppkomma, se 25:18 ABL. Även den som är verksam inom bolaget och med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar blir solidariskt skyldig med styrelsen.

För att åläggas personligt betalningsansvar krävs åtminstone att personen i fråga varit försumlig. Bevisbördan ligger på den part som anklagas för att ha varit försumlig. Personen måste alltså bevisa att den inte varit försumlig i sitt agerande.

Om huset skrivs över på dig kan det inte dras in i en eventuell konkurs där personligt betalningsansvar för din man har uppkommit.

Vincent Edberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (745)
2021-09-30 Fastighet som ägs genom enskild firma
2021-09-30 Vilka lagar ska jag ha koll på vid bildande av AB?
2021-09-29 Solidariskt ansvar i handelsbolag
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?

Alla besvarade frågor (96402)