Påverkar mitt belastningsregister möjligheten för min son på anstalt att ringa mig?

2020-10-23 i Påföljder
FRÅGA
HejJag åkte fast för snatteri i år ca 240 krNu är det så att min som sitter i fängelse. Kommer det här påverka honom att kunna ringa mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När kan en intagen kontakta en anhörig via telefon?

En person som sitter frihetsberövad på anstalt kan hålla kontakt med sina anhöriga genom brev eller telefonkontakt. För att en intagen ska få ringa någon krävs ett telefontillstånd samt att den som den antagne vill ringa godkänner kontakten.

Kriminalvården har möjlighet att neka telefontillstånd om de misstänker att det kan äventyra säkerheten. Kriminalvården kan göra kontroller av dig som anhörig i både misstanke- och belastningsregistret. Kriminalvården tittar även på den intagnes omständigheter och vad denne är dömd för. Det finns inga generella mer tydliga riktlinjer om när telefonkontakten kan nekas utan Kriminalvården gör en samlad bedömning i varje enskilt fall.

Sammanfattning

Kriminalvården har rätt att neka telefonkontakt om det kan äventyra säkerheten. Vid bedömningen beaktar man omständigheter kring både den intagna och den som den intagna vill ringa. Kriminalvården kan kontrollera ditt belastningsregister för att bedöma säkerheten i en telefonkontakt. Med utgångspunkt i vad du skriver torde dock inte en telefonkontakt påverkas den ringa stöld du blivit dömd för. Du kommer troligen kunna hålla kontakten med din son på samma sätt som tidigare.

Om du vill läsa mer om brev- och telefonkontakt med en intagen finns mer information på Kriminalvårdens hemsida som du hittar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1517)
2021-05-15 Vad för straff kan jag tänkas få för grovt olaga hot?
2021-05-13 Vad kan rätten ge för påföljd för olaga hot och skadegörelse?
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning

Alla besvarade frågor (92309)