FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt12/10/2017

Påföljd vid överskridande av behörighet och befogenhet

Hej! När en fullmäktig överskrider sin behörighet kan 25 § AvtL bli tillämplig gällande ersättning till tredje man om denne lider skada av att rättshandlingen ej fullgörs. Vad gäller när fullmäktig överskrider sin befogenhet gällande en självständig fullmakt, blir 18 kap HB tillämplig då eller kan fullmäktig aldrig bli ersättningsskyldig vid befogenhetsöverskridande när vi talar om självständiga fullmakter?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Behörighet

I det fall ställningsfullmaktshavaren rättshandlar utanför den behörighet fullmakten medför (den yttre gränsen), blir inte huvudmannen (utfärdaren av fullmakten) bunden av rättshandlingen, oavsett tredje mans goda tro (10 § 2 stycket avtalslagen). Ställningsfullmaktshavaren måste nämligen handla inom gränserna för sin behörighet. Överskridande av behörighet medför, precis som du anför, att tredje man kan få ersättning av ställningsfullmaktshavaren enligt 25 § avtalslagen, för de skador denne haft till följd av att ställningsfullmaktshavaren har överskridit sin behörighet.

Befogenhet

I det fall ställningsfullmaktshavaren rättshandlar utanför den befogenhet fullmakten medför (den inre gränsen), det vill säga att ställningsfullmaktshavaren rättshandlar i strid med (vanligen muntliga) inskränkande föreskrifter från sin huvudman, så blir huvudmannen bunden av rättshandlingen, endast om tredje man vore i god tro (11 § stycket 1 avtalslagen). Alltså ska tredje man inte inse eller bort inse att sådana föreskrifter förelåg.

Påföljder

I det fall befogenheten överskrids, är rättshandlingen gällande mot huvudmannen, endast om tredje man insåg eller bort inse att ställningsfullmaktshavaren överskred sin befogenhet.

Den skada som drabbar huvudmannen, kan denne kräva från ställningsfullmaktshavaren, i den mån huvudmannen kan bevisa att den muntliga befogenheten har överskridits.

Ersättningskravet kan åberopas enligt 18 kap. 1 § handelsbalken. Man kan inte åberopa 25 § avtalslagen analogt.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000