Påföljd vid överskridande av behörighet och befogenhet

2017-10-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! När en fullmäktig överskrider sin behörighet kan 25 § AvtL bli tillämplig gällande ersättning till tredje man om denne lider skada av att rättshandlingen ej fullgörs. Vad gäller när fullmäktig överskrider sin befogenhet gällande en självständig fullmakt, blir 18 kap HB tillämplig då eller kan fullmäktig aldrig bli ersättningsskyldig vid befogenhetsöverskridande när vi talar om självständiga fullmakter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Behörighet

I det fall ställningsfullmaktshavaren rättshandlar utanför den behörighet fullmakten medför (den yttre gränsen), blir inte huvudmannen (utfärdaren av fullmakten) bunden av rättshandlingen, oavsett tredje mans goda tro (10 § 2 stycket avtalslagen). Ställningsfullmaktshavaren måste nämligen handla inom gränserna för sin behörighet. Överskridande av behörighet medför, precis som du anför, att tredje man kan få ersättning av ställningsfullmaktshavaren enligt 25 § avtalslagen, för de skador denne haft till följd av att ställningsfullmaktshavaren har överskridit sin behörighet.

Befogenhet

I det fall ställningsfullmaktshavaren rättshandlar utanför den befogenhet fullmakten medför (den inre gränsen), det vill säga att ställningsfullmaktshavaren rättshandlar i strid med (vanligen muntliga) inskränkande föreskrifter från sin huvudman, så blir huvudmannen bunden av rättshandlingen, endast om tredje man vore i god tro (11 § stycket 1 avtalslagen). Alltså ska tredje man inte inse eller bort inse att sådana föreskrifter förelåg.

Påföljder

I det fall befogenheten överskrids, är rättshandlingen gällande mot huvudmannen, endast om tredje man insåg eller bort inse att ställningsfullmaktshavaren överskred sin befogenhet.

Den skada som drabbar huvudmannen, kan denne kräva från ställningsfullmaktshavaren, i den mån huvudmannen kan bevisa att den muntliga befogenheten har överskridits.

Ersättningskravet kan åberopas enligt 18 kap. 1 § handelsbalken. Man kan inte åberopa 25 § avtalslagen analogt.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1424)
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier
2021-09-09 Kan jag säga upp en försäkring i förtid?
2021-09-06 Vad täcker en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (95665)