Olika typer av borgensansvar

2020-10-17 i Skuld
FRÅGA
Filippa vill förverkliga en gammal dröm och köpa en Motorcykel Hon har bara ett problem; hon har inga pengar. Filippa får den geniala iden att låna pengar av Visby Snabbkredit. Det enda de begär är att två av Filippas bekanta skriver på lite papper. Mattias och David ställer gärna upp för en vän och skriver under.Ett halvår senare kräver Visby Snabbkredit Mattias på hela lånebeloppet inklusive ränta. Mattias vill inte betala för Filippas lån, åtminstone inte hela beloppet.Hur ser rättsläget om borgensansvar om det fanns följande formuleringar i dokumentet som Mattias och David skrev under:a) "För Filippas skuld till Visby Snabbkredit går vi undertecknade i borgen."b) "För FiIippas skuld till Visby Snabbkredit går vi undertecknade i borgen såsom för egen skuld."
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag uppfattar det som att din fråga handlar om vad olika typer av borgensåtaganden innebär. Här under går jag igenom skillnaden mellan de två olika borgensåtaganden som din fråga berör. Efter det tar jag också upp hur det påverkar ansvaret att det finns två borgensmän som går i borgen för samma skuld. Reglerna om borgen finns i handelsbalken (HB).

"I borgen"

Går Mattias och David i borgen utan att det står vilken typ av borgen det är blir borgensåtagandet en enkel borgen. Den som ingår en enkel borgen ingår en subsidiär förpliktelse. Det innebär att Mattias och David endast kan bli skyldiga att betala det belopp som Filippa inte själv kan betala. (10 kap. 8 § HB).

"I borgen såsom för egen skuld"

Går Mattias och David i borgen såsom för egen skuld blir borgensåtagandet en proprieborgen. En proprieborgen innebär ett det uppstår ett primärt och solidariskt ansvar. Mattias och David kan då bli skyldiga att betala uppemot hela beloppet alldeles oavsett om Filippa kan betala själv eller inte. (10 kap. 9 § HB).

Har Mattias och David fått betala har de alltid rätt att kräva Filippa på betalning i efterhand.

Flera personer går i borgen

När Mattias och David går i borgen för samma skuld uppkommer ett primärt solidariskt ansvar mellan dem om det inte står att något annat ska gälla i avtalet. Det innebär att Mattias eller David ensam kan bli skyldig att betala uppemot hela det belopp som de svarar för gemensamt. Om Mattias eller David har fått betala mer än hälften av det belopp de svarar för gemensamt har personen som betalt mer rätt att vända sig mot den andra och kräva att få så pass mycket betalt att de sammanlagt har stått för halva betalningen vardera. (10 kap. 11 § HB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (484)
2021-03-04 Vad händer med skulden när borgenären avlider?
2021-03-02 Kan ena parten slippa betala en skuld när solidariskt betalningsansvar föreligger?
2021-02-28 Kan svenska inkassobolag driva in utländska skulder?
2021-02-28 Utmätning av lön och preskription.

Alla besvarade frågor (89984)