Olaga hot, påföljd samt konsekvenser av belastningsregistret

Min son, drygt 18 år, tappade huvudet i skolan. När han höll på en övningsuppgift så kom det in elever från en annan klass och störde arbetet. Han överreagerade, och tog en kniv och höll den framför sig samtidigt som han skrek åt dessa elever att de skulle gå ut. Eleverna från den andra klassen sprang ut, och min sons lärare (som hade varit utanför skolsalen) kom in. Min son insåg det idiotiska i sitt beteende, och satte tillbaka kniven i verktygslådan. samtidigt som läraren kom in i salen. Övningsuppgiften var av en sådan art så att skolan höll med en verktygslåda där en kniv ingick i de verktyg som anses nödvändiga för uppgiftens slutförande.

Han blev intagen till rektorn, där rektorn och läraren påpekade det oacceptabla i hans uppförande. Han är nu avstängd från undervisning i 2 veckor, detta med stöd av skoll. 5 kap. 17 paragraf mom. 2+4. Rektorn ringde upp mig, och berättade händelseförloppet. Han berättade även att de har nolltolerans mot våld, och därför har det gjorts en polisanmälan. rektorn berättade även att han talat med alla andra i närheten, och fått samstämmiga beskrivningar av det händelseförloppet.

Min son har en ADHD-diagnos. Han har brusat upp för mycket ett antal gånger som yngre, men det var flera år sen sist och jag trodde att han fått kontroll på sig. Han har dock aldrig gjort mer än skrikit. Han har aldrig blivit polisanmäld innan.

1. Kommer det att bedömas som olaga hot eller grovt?

2. Vad blir påföljden?

3. Straffregister - konsekvenser?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i din fråga att det kan röra sig om olaga hot vilket regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken då din son hotat annan med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla.

Rörande om brottet är grovt eller inte så är det svårt att säga till 100% då jag inte har alla omständigheter men med största sannolikhet skulle jag säga att det inte rör sig om ett grovt brott. Det verkar som din son med sina ord inte uttryckt något allvarligt hot och inte heller exempelvis närmat sig personerna med kniven på ett sätt som skulle få brottet att bedömas som grovt. Det som nämns i förarbetena till lagen är att det kan bedömas som grovt brott om det leder till allvarligt psykiskt lidande hos offren (vilket jag utgår från inte är fallet här). Att kniven redan fanns där och inte var medhavd är också något som får vägas in i bedömningen som talar till din sons fördel.

Olaga hot (som inte är grovt) kan maximalt ge ett års fängelse men kan också ge exempelvis dagsböter. I detta fall har jag väldigt svårt att se att fängelse skulle bli aktuellt då det inte rör sig om ett grovt brott, din son är under 18 år och tidigare ostraffad. Det mest troliga straffet om han blir dömd är dagsböter, eventuellt förenad med villkorlig dom (dvs man blir straffad hårdare om ett nytt brott begås inom två år) eller ett antal timmar samhällstjänst. Det ska också sägas att bara för att man blir anmäld är det inte säkert att man blir dömd för brottet. Det är upp till åklagaren om den anser att tillräckliga bevis finns för att driva det vidare.

Vilka konsekvenser det kan få förutom straffet är väl främst att det kan bli svårare att få jobb då vissa arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret vid jobbansökningar. Det kan också bli svårare att få visum om man ska resa till vissa länder under en period (t.ex. USA). Det kommer dock inte påverka exempelvis möjligheten att ta körkort eller ansöka om pass.

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo