OAVSIKTLIG STÖLD

FRÅGA
Hej. Jag jobbar som tennis tränare och har i god tro trott att jag får lägga till planering timmar i min lönrapport för att andra tränare som jag har pratat med har sagt att de har gjort det. Nu har föreningen hittat detta och säger att de ska anmäla mig för stöld och drog liknelsen att det var samma sak som att jag gick in på ica och rånade dem. stämmer detta? Jag kan gärna betala tillbaka pengarna det var inte så många timmar. Men jag hade ingen aning om att jag inte skulle göra så och trodde att det var så man skulle göra. Kan jag ändå bli anmäld för detta och få en prick i registert?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det att du i god tro lagt till planeringstimmar i din lönerapport. Föreningen som du arbetar för har likställt detta med stöld.

Stöld

Bestämmelser om stöld regleras i brottsbalken (BrB).

För att det ska vara fråga om stöld (8 kap. 1 § BrB) behöver fyra förutsättningar vara uppfyllda. Stöld innebär att en person i) olovligen tager ii) vad annan tillhör, iii) med uppsåt att tillägna sig det. Det krävs också att iv) tillgreppet innebär skada.

Har du olovligen tagit vad annan tillhör och orsakat skada?

Du har lagt till planeringstimmar i din lönerapport som du egentligen inte haft rätt att lägga till. Det innebär att du "olovligen tagit vad annan tillhör". Ett sådant förfarande kan i sin tur innebära skada för föreningen. Det framgår inte vad värdet av dessa timmar var - värdet har betydelse för om brottet kan anses som ringa eller av allvarligare grad (8 kap. 2 § BrB).

Är gärningen brottslig?

För att en viss gärning skall vara straffbar, krävs som huvudregel uppsåt. Med uppsåt menas att gärningsmannen har avsikt att begå brottet (1 kap. 2 § BrB). För att ditt agerande skall betraktas som brottsligt krävs det såldes att du hade uppsåt att tillägna dig pengarna. Det innebär att din avsikt med att lägga till planeringstimmarna i din lönerapport, var att du medvetet skulle få pengar som du inte hade rätt till.

Du har inte haft uppsåt, och därför inte gjort dig skyldig till ett brott

I din fråga framgår det att du i god tro lagt till planeringstimmar i din lönerapport för att andra tränare som du har pratat med har sagt att de har gjort det.

Det krävs tillägnelseuppsåt (avsikt att du ville tillgodogöra dig pengar som du egentligen inte hade rätt till) för att stöld ska vara brottsligt. Du har lagt till planeringstimmar i din lönerapport vilket du inte fick göra, inte för att lura din förening utan för att du genuint har trott det. Du har även haft skäl att anta detta, då andra tränare som du varit i kontakt har gjort samma sak.

Det innebär att du inte haft uppsåt att tillgodogöra dig pengar som du egentligen inte haft rätt till. Du har därmed inte gjort dig skyldig till stöld. Något straff för stöld bör därför inte utgå.

Finns det risk att du straffas om du blir anmäld?

I ett brottmål är det åklagaren som har hela bevisbördan. Det är alltså åklagaren som skall ställa det utom rimligt tvivel (ett mycket högt krav på bevisningen) att du hade uppsåt att tillägna dig pengarna.

Det som talar till din fördel är att du exempelvis har haft skäl att tro att du får lägga till planeringstimmar i din lönerapport. Dessutom så är du villig att betala tillbaka pengarna.

Sammanfattningsvis blir det svårt för åklagaren att försöka ställa det utom rimligt tvivel att du verkligen hade avsikt att tillägna dig pengar som du egentligen inte hade rätt till. Det är dock en samlad helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall. Jag känner inte till alla omständigheter, och kan därför inte uttala mig med säkerhet om utgången i ditt fall.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser Ali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (757)
2022-01-20 Glömt skanna vara i självskanning?
2022-01-14 Kan min fru ta med sig bohag innan bodelning är gjord vid en skilsmässa?
2022-01-13 Råkat få med mig saker från affären utan att betala, är det stöld?
2022-01-12 Påföljd vid stöld, 15 år?

Alla besvarade frågor (98654)