Närståendeadpotion - med eller utan samtycke?

2015-07-30 i Adoption
FRÅGA
Hej!Min man vill adoptera min dotter. Jag har ensam vårdnad sen hon föddes. Min man har varit som en pappa åt henne sen hon var 2 år. Problemet är att få samtycke av biologiska fadern - han är svår att kontakta. Varje gång jag kompletterar kontaktuppg till honom till tingsrätten så bytar han adress & nummer igen. Han är kriminell och direkt olämplig som förälder (vilket hans brottsregister intygar). Kan min man få adoptera dottern ändå då det är för hennes bästa utan att man lyckas få tag i biologiska pappan?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Förutsättningarna för en adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken (FB).

Huvudregeln vid adoption är att makar endast får adoptera ett barn gemensamt. Undantag från denna huvudregel görs när en make vill adoptera den andre makens barn (4 kap. 3 § FB). Detta kallas för en närståendeadoption.

Vid en närståendeadpotion krävs i första hand att maken som är barnets föräldrar samtycker till att dennes make adopterar barnet (4 kap. 3 § FB).

Ytterligare en förutsättning är att barnets andra biologiska förälder samtycker. Från denna regel finns det emellertid ett par undantag. Ett av dessa undantagen gäller när den andra biologiska föräldern inte har någon del i vårdnaden (4 kap. 5a § 2 st. FB). En biologisk förälder vars samtycke inte krävs ska emellertid höras i ärendet, även om denne saknar rättsliga förutsättningar att motsätta sig adoptionen (4 kap. 10 § 3 st. FB).

Om barnet har hunnit fylla tolv år måste också barnet ge sitt samtycke till adoptionen för att den ska kunna genomföras (4 kap. 5 § FB). Även om barnet inte fyllt 12 år tar domstol dock hänsyn till barnets vilja i varierande grad beroende på barnets ålder och mognad (4 kap. 6 § FB).

I ert fall, där du har ensam vårdnad om dottern, krävs alltså inget samtycke från din dotters biologiska far. Men hans inställning kan ändå få betydelse i domstolens bedömning. Domstolen ska i sin bedömning pröva om det är lämpligt att en adoption sker , om det är till fördel för barnet samt om sökanden (i detta fall din make) har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller om det annars finns särskild anledning till att låta en adoption ske (4 kap. 6 § FB).

Din make borde alltså kunna adoptera din dotter, utan samtycke från din dotters biologiska fader, om det är visar sig vara barnets bästa. Domstolen kommer emellertid förmodligen ändå vilja få kontakt med den biologiska fadern för att höra honom om hans inställning.

Svar på en liknande fråga finner du här:
"Biologisk förälders möjlighet att förhindra adoption"

Jag hoppas att detta gav ett tillfredställande svar på din fråga. Ett tips är att ta en titt på de ytterligare bestämmelser som finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om du har fler funderingar så tveka inte inför att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (550)
2020-10-31 Hur går man tillväga för att inte stå som rättslig fader till sitt barn?
2020-10-30 Hur går en vuxenadoption till?
2020-10-27 ​Hur går ansökan om adoption av en vuxen person till?
2020-10-27 Måste min pappa berätta om han adopterar någon?

Alla besvarade frågor (85656)