När och hur kan man få reda på att man är misstänkt för brott och kan Migrationsverket påskynda den processen?

2019-05-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej För ett år sen ett försäkringsbolag anmälde min vän för misstänkt bedrägeriförsök som han har inte egentligen begått. Han har bara blivit meddelad av själva försäkringsbolaget om att han har blivit anmäld, men han har inte hört något från polisen. Han har försökt ringa och gå till närmaste polisstationen för att få ett svar angående hur det går med hans anmälan men ingen kan hjälpa han då det inte står något på hans belastningsregister. Problemet är att han väntar på sin medborgarskap från migrationsverket , men migrationsverket kan inte fortsätta med hans medborgarskap ärende då de väntar på svar om honom från ett hemligt myndighet som de inte kan säga vilket. Min vän misstänker att det är polismyndigheten som har med det att göra pga anmälan. Frågan är: finns det något sätt att få svar från någon om anmälan ska till domstolen eller om det har lagts ner, eller om migrationsverket på något sätt kan tvinga det "hemliga myndigheten"- dvs polisen, att ge ett svar till migrationsverket, så de kan avgöra hans ärende . Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man ska delges misstanke vid förhör när man är skäligen misstänkt
När någon anmäls för ett brott ska polisen inleda en så kallad förundersökning (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Förundersökningen ska som utgångspunkt gå så snabbt som möjligt, vilket i sin tur beror på hur lätt det är att utreda brottet eller hur mycket tid som polisen har att faktiskt lägga på just den förundersökningen (23 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken). När förundersökningen gått så långt att det finns en person som kan sägas vara "skäligen misstänkt" ska personen underrättas om detta när förhör hålls med denne (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Detta innebär dock inte att man måste hålla förhör så fort någon är skäligen misstänkt. Bestämmelsen betyder bara att när ett förhör hålls ska personen informeras om att denne är misstänkt, förutsatt att utredningen har kommit så långt att personen är skäligen misstänkt.

Vad är "skälig misstanke"?
Vad som utgör skälig misstanke är inte helt lätt att beskriva, eftersom det varierar beroende på utredning till utredning. Man kan dock dra slutsatsen att det krävs en starkare misstankegrad än vad som gäller för uttrycken "anledning att anta" eller "kan misstänkas", som också nämns i rättegångsbalkens regler om förundersökning. Men generellt gäller det att krävs konkreta och objektiva omständigheter som med viss styrka pekar på att den misstänkte har begått brottet. Med "viss styrka" avses oftast att det iallafall måste se ut att vara mer än ungefär 50 % chans att den misstänkte begått brottet.

Finns det något sätt att få svar på om anmälan ska till domstol?
Beslut om att åtal inte ska väckas ska ges till den misstänkte (14 § FUK). Detsamma gäller dock inte om det beslutas att åtal ska väckas, utan då är det bara den som drabbats av brottet som måste få reda på det (13 d § FUK). Det finns dock andra sätt att "förstå" att ett åtal eventuellt är på gång. När en förundersökning är slutförd ska man som misstänkt få ta del av materialet som polisen kommit fram till. Åtal kan inte väckas förrän detta är gjort (23 kap. 18 a § rättegångsbalken). På så sätt kan man förstå att utredningen kommit så långt att man iallafall på allvar funderar på att väcka åtal.

Migrationsverket kan inte tvinga polisen till något
Migrationsverket kan dessvärre inte påverka polisens utredning på något sätt. Visserligen ska en utredning genomföras så att den misstänkte inte drabbas av onödiga negativa konsekvenser (23 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken). Men att han väntar på ett beslut om medborgarskap räknas antagligen inte som en sådan omständighet.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Har din vän fått svar från Migrationsverket
2019-09-30 16:46
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2465)
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?

Alla besvarade frågor (85281)