När gallras uppgifter från belastningsregistret?

2020-11-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Det är så att jag har haft ett brottsregister när jag var yngre (10 år sedan), beställde hem ett utdrag ifrån Polismyndigheten där det framgår att mina uppgifter inte är gallrade. Om jag har förstått rätt så kan detta ligga kvar i 5år, respektive 10-20 år. När jag tittar på Riksdagens hemsida så står det att 5 år är om man var under 18 och 10 år (20 år för exempelvis mord) detta ledde till fängelsestraff (2 månader för misshandel - ej grov). Jag var 22-23 när jag fick en dom som ledde till villkorligt, och hade för mig att detta skulle strykas 10 år efter domen var avtjänad.En sista fråga, finns det någon möjlighet att skynda på att detta ska gallras? Förmodligen inte, men det skadar inte att fråga.Tacksam för svar och ser fram emot er återkoppling.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om gallringstid för belastningsregistret finns stadgade i lag om belastningsregister.

Belastningsregistret är ett register som innehåller uppgifter om personer som bl.a. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § första punkten). Olika uppgifter har olika lång gallringstid vilket beror på vilken påföljd man ålades för brottet.

Hur lång är gallringstiden?

Som jag förstår din fråga har du tidigare blivit dömd till villkorlig dom för ett brott när du var ca 22-23 år gammal. Villkorlig dom gallras som utgångspunkt tio år efter domen eller beslutet. Om gärningspersonen var under 18 år vid tidpunkten för brottet gallras uppgiften dock som utgångspunkt fem år efter domen eller beslutet (17 § fjärde punkten).

Om det har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret före gallringstidens utgång av det tidigare brottet ska dock ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Det gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter. Om du under gallringstiden för den villkorliga domen begår nya brott som förs in i belastningsregistret kan alltså anteckningen om den villkorliga domen för det tidigare brottet finnas kvar under längre tid än tio år, dock som längst i 20 år (18 §).

Kan man korta ner gallringstiden?

Det är tyvärr inte möjligt att erhålla en kortare gallringstid för ett brott. Gallringstiderna styrs av de lagstadgade tidsfristerna och kan inte förkortas. Samtliga gallringstider finns att läsa i 16-17a §.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91196)