När gallras brott ur belastningsregistret?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag är 28 år blev dömd första gången 2007 för snatteri och sen har de varit mindre förseelser fram till 2011 då fick jag fängelse för rån stöld och grov stöld. Sen när jag kom ut så vart de ett snatteri 2013 sen har jag varit ren sen dess men i mitt register står det fortfarande de där snatteriet jag gjorde 2007 när kommer jag vara ren i registret? Jag är helt omvänd sedan 2013 barn fru hus och jobb men vill söka nytt jobb men kan inte de med detta register mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur fungerar belastningsregistret?

Regler för brott som registreras i belastningsregistret regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister (BrL). I 3 § 1 st. 1 p. BrL står det att belastningsregistret skall innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Som påföljd inbegrips fängelse enligt 1 kap. 3 § Brottsbalken. En registrerad anmärkning finns kvar i belastningsregistret olika länge beroende på vilket brott som har begåtts, och det är först efter att den s.k. "gallringstiden" har passerat som registreringen av brottet försvinner från belastningsregistret.

När försvinner registrering av brott från ett belastningsregister?

De s.k. gallringsreglerna finns i 16-18 §§ BrL, men relevant för din situation blir endast 17 § 1 & 9 p. BrL samt 18 § BrL. I 17 § 1 p. BrL anges det att fängelsestraff gallras (försvinner från belastningsregistret) tio år efter frigivningen och enligt 17 § 9 p. BrL anges det att bötesstraff gallras fem år efter domen. I 18 § BrL framgår det dock att om du får en till anmärkning i ditt belastningsregister innan din tidigare anmärkning har gallrats, så skall båda anmärkningarna finnas kvar i ditt belastningsregister tills dess att alla registrerade anmärkningar har gallrats.

Det framgår inte av din fråga vilka påföljder du fick för respektive brott, men om jag antar att du endast fick böter för snatteribrotten (numera kallad ringa stöld) och fängelse för stölden, grova stölden samt rånet kan jag göra följande förklaring:

- Ringa stöld 2007 - 5 år i belastningsregistret från domen
- Stöld, grov stöld, rån 2011 - 10 år i belastningsregistret från frigivningen
- Ringa stöld 2013 - 5 år i belastningsregistret från domen

Den första ringa stölden hade försvunnit från ditt belastningsregister 2012 om du inte hade begått fler brott under den tiden, men eftersom att du begick brotten stöld, grov stöld och rån år 2011 fick du utöver dessa registreringar även ha kvar registreringen av brottet från 2007 i ditt belastningsregister. Utifrån din fråga uppfattar jag det som att du blev frigiven år 2013 från fängelset, vilket även var det år då det sista brottet (ringa stöld) begicks. Registreringen för det sista brottet hade således försvunnit ur ditt belastningsregister år 2018, men eftersom att du fortfarande hade kvar registrerade anmärkningar för brotten stöld, grov stöld och rån (som har en tioårig gallringstid från frigivningsdatumet) så kommer alla dina registrerade brott att stå kvar i belastningsregistret fram tills dess att dessa har gallrats. Ditt belastningsregister kommer därmed vara "rent" år 2023 om du fortsättningsvis avstår från att begå fler brott.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2676)
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd

Alla besvarade frågor (96436)