När försvinner registrering i belastningsregistret?

2020-11-07 i Polis
FRÅGA
Hej. Jag har tagit del av strafföreläggande för förskingring under november månad 2010 och vet att det skall komma att försvinna under november månad i år men vet ej vilket datum. Hur ska jag gå till väga för att se om det har försvunnit? Och kan jag lita på att det kommer försvinna ur mitt belastningsregister automatiskt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du skrev under ett strafföreläggande för 10 år sedan beträffande förskingring, och att du nu undrar när detta kommer försvinna ur ditt belastningsregister.

Gallringstiden för när registreringar i belastningsregistret försvinner beror på vilket straff man har fått. Om du har fått strafföreläggande tolkar jag det som att du har fått antingen böter eller villkorlig dom (48 kap. 4§ rättegångsbalken). För böter är gallringstiden 5 år från datumet du godkände strafföreläggandet, och om du fick villkorlig dom gallras det efter tio år (17§ lag om belastningsregister). Om du inte vet när du skrev på strafföreläggandet kan du också kontakta polisen eller Åklagarmyndigheten som borde kunna kolla upp detta till dig!

Du behöver inte göra något för att uppgifterna ska gallras, utan detta gallras automatiskt. Du kan kontrollera ditt belastningsregister genom att kontakta polisen och begära ut ett utdrag av ditt belastningsregister kostnadsfritt. Du kan läsa mer om det på deras hemsida och även där hitta blankett för att begäran.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (343)
2021-06-03 Får polisen bära fickkniv på allmän plats?
2021-05-31 Polisen skyldig att göra en orosanmälan?
2021-05-31 Fråga om polisens befogenheter att gå in i hus och beivra brott
2021-05-31 Fråga om misstänkt för brott

Alla besvarade frågor (93215)