När försvinner böter från belastningsregistret?

2020-01-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag blev dömd för narkotika och fick böter på 2500kr för några år sen ... tro de va 4 år sen! Men jag ska börja jobba med barn nu och måste visa papper på det ... Så min fråga ? Kommer detta synas på belastningsregister som jag kommer o få hemskickad? Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Är påföljden villkorlig dom står det kvar i 10 år efter domen eller i 5 år efter domen om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister). Har du endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i 5 år efter domen vunnit laga kraft (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister). Dömdes du för 4 år sedan står alltså domen fortfarande kvar i ditt belastningsregister.

Efter att tiden har gått ut finns straffet inte kvar i belastningsregistret. Döms man dock till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram till det att den nyaste domen preskriberas och går ut (18 § lagen om belastningsregister).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1322)
2020-09-30 Redan avtjänat straff vid överklagan
2020-09-30 hur fungerar preskriptionstid av åtal och straff?
2020-09-30 Missbruk av urkund
2020-09-30 Hur räknar man ut beloppet på en dagsbot?

Alla besvarade frågor (84721)