När är mitt belastningsregister rensat från tidigare brott?

2019-05-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har haft det struligt de senaste 2-3 åren med domar på misshandel normalgraden, olaga hot, två fall av ringa narkotika innehav och eget bruk och senaste domen endast ringa narkotika innehav december 2018 vars följder varit skadestånd, böter samt samhällstjänst utspritt över tid. Redan sedan första domen sa advokaten att det är 5 års preskriptionstid och för varje ny dom så finns de gamla kvar och det blir 5 år från och med det datumet den senaste domen utfärdades. Men hörsägen säger att det är olika preskriptionstid på brott samt graden, så googlade själv och såg att det är 2 års preskriptionstid på ringa brott som kan ge fängelse i högst ett år t.ex olovlig körning eller ringa narkotikabrott och 5 år för brott som kan ge fängelse i högst två år t.ex stöld eller misshandel över ringa. Min fråga lyder: Hur är preskriptionstiden på mina domar och när är mitt register rensat ungefär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Preskriptionstid

Det du troligtvis tittade på var reglerna om preskriptionstid i 35 kap. brottsbalken. Med preskriptionstid menas inte hur länge ett brott finns i ens register, utan istället om hur lång tid en åklagare har på sig att väcka åtal från det att brottet skedde. Det stämmer att preskriptionstiden för brott som ger under ett år i fängelse är två år, efter detta bortfaller alltså åklagarens möjlighet att väcka åtal.

Belastningsregistret

Jag uppfattar snarare din fråga som att du undrar hur länge de brott du är dömd för finns i ditt belastningsregister. Det avgörande är vilken påföljd, alltså vilket straff, du fick för brotten.

De brott som innebar att du fick betala böter finns kvar i ditt belastningsregister 5 år efter domen. De brott som innebar att du fick samhällstjänst finns kvar i belastningsregistret 10 år efter domen, eftersom samhällstjänst kombineras med villkorlig dom eller skyddstillsyn. Var du dock under 18 år vid brottet som gav dig samhällstjänst finns uppgiften kvar i 5 år efter domen. (Se 17 § i lag om belastningsregister).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2358)
2020-05-31 Syns brottsmisstanke i belastningsregistret?
2020-05-31 Nordisk arresteringsorder och svensk jurisdiktion
2020-05-29 Överklagande
2020-05-29 Kan man dubbelbestraffas? När kan man inte längre bli straffad för ett brott?

Alla besvarade frågor (80676)