Mordförsök m.m.

FRÅGA
Om person a är troligen misstänkt för att ha planerat ett mordförsök, vad straffet för det? Kan psykisk ohälsa påverka domen. Kan jag som anhörig riskera fängelse för att jag vet om dådet? Och känner offret.? Om jag har kontakt med dem båda åker jag dit för någonting då? Kan jag ha kontakt med förövaren efter att han avtjänat sitt straff utan att åtalet tas upp igen och jag blir misstänkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Brottsbalken hittar du här: här

Försök till mord finner du i 3:11 BrB. Eftersom det rör sig om ett försöksbrott får man gå till 23 kap BrB. I 23:1 kan man läsa: "Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver".

Därefter får man sedan gå till 3:1 BrB som stadgar att straffet för mord är på 10 år eller livstid.

Detta innebär alltså att straffet i teorin blir minst 2 års fängelse upp till livstid. Därmed inte sagt att livstids fängelse i praktiken döms ut vid försök till mord, utan typiskt sett blir straffet kortare för försök till mord än för fullbordat mord.

Vad gäller den psykiska ohälsan måste det nämnas att det enligt den i straffrätten grundläggande konformitetsprincipen slås fast att endast den som haft förmåga och tillfälle att följa lagen ska hållas straffrättsligt ansvarig. Även skuldprincipen kan nämnas, vilken beaktar under vilka former en gärningsman kan klandras; när denne agerat uppsåtligt eller oaktsamt.

I Sverige görs en ”normal” uppsåtsbedömning även för personer med psykiska störningar eller som lider av psykisk ohälsa. Det bör i relation till det nämnas att personer som vid gärningstillfället lidit av en allvarlig psykisk störning enligt 30 kap. 6 § BrB inte bör dömas till fängelse. Kravet på allvarlig psykisk störning är emellertid förhållandevis högt, med andra ord kan ”endast” en depression inte anses uppfylla kravet på allvarlig psykisk störning. Istället tar paragrafen sikte på fall med ex. psykotiska inslag, hallucinationer etc. Psykisk ohälsa kan eventuellt även tänkas spela viss roll när det kommer till förmildrande omständigheter att beakta vid påföldsdelen.

Vad gäller risken att du kan ”åka dit för någonting” beror detta på ett antal faktorer. Det är dock omöjligt att besvara denna fråga utan fullständig kunskap om just detta fall. Det kan dock nämnas att det är möjligt att medverka till ett brott även genom passiva handlingar, om dessa tolkas på så sätt att de anses förstärka gärningsmannen i hans uppsåt. Vidare, att ha kontakt med en gärningsman som avtjänat sitt straff är inte på något sätt brottsligt.

Jag hoppas att svaret varit till viss hjälp!

Mvh

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (398)
2021-01-13 Jag slog någon pga. att jag kände mig hotad och rädd, vad gäller?
2020-12-31 Är det brottsligt att smitta någon med Covid 19?
2020-12-31 Vilket brott kan man anmäla för vid smittspridning av Covid-19?
2020-12-31 Anstiftan till brott

Alla besvarade frågor (88108)