Konkurs som avslutas genom avskrivning m.m

Jag försatte mitt företag (tygbutik) i konkurs den 8 november 2017. Jag blev tilldelad en advokat av tingsrätten. Han sa att han inte kunde nånting om textilier, men med gemensamma krafter skulle få företagets tillgångar sålda. Den enda skuld som företaget hade var till företagets ägare (mej) och de pengar som kom in vid försäljning skulle tillfalla mej. Jag skulle få löpande information av advokaten om allt som hände med konkursboet. Detta har inte skett, utan jag har tagit kontakt med advokaten via mail när jag vill ha reda på hur det går. Han har svarat, men som jag uppfattar det, kort och ointresserad. Vid ett tillfälle väntade jag att han skulle höra av sej, men efter sju månader gav jag upp och skickade ett mail till honom och frågade hur det gick. Precis den dagen hade han skickat in ett brev (ett av två) till tingsrätten. Det senaste mailet frågade jag om pengarna som kom in vid försäljningen (28/2-2018). Svar: det blev så lite så det gjordes en avskrivning. Vem/vad avgör vad som är för lite? Advokatens arvode blev dryga 30 000 kr, för ett möte på åtta minuter och två skickade brev. Hur mycket tid som advokaten lagt ner vet jag inte, men det verkar inte stå i proportion till hans arvode. Jag är mycket missnöjd med advokatens insats. Ställs det inga krav på en advokats insats? Vad ska jag göra för att detta inte bara ska passera? Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under vilka förutsättningar avslutas en konkurs genom avskrivning?

Efter att tingsrätten beslutat om konkurs utses en konkursförvaltare som övertar rådigheten över konkursboet (1 kap. 3 § och 2 kap. 24 § konkurslagen). I det här fallet är den advokat du haft kontakt med konkursförvaltare åt ditt företag.

Konkursförvaltaren ska förvalta konkursboet, dvs. den egendom som fanns i ditt företag vid konkursbeslutet, och se till att försöka betala av de skulder som företaget hade (7 kap. 8 § konkurslagen).

I och med att konkursförvaltaren arbetar med att förvalta konkursboet uppkommer det givetvis kostnader. Dessa kostnader kan delas in i två kategorier:

-Konkurskostnader (14 kap. 1 § konkurslagen). Konkurskostnaderna är de kostnader som konkursförvaltaren ådrar sig genom att förvalta konkursboet. Exempelvis måste konkursförvaltaren få arvode för den tid han lagt ned.

-Övriga kostnader. Efter tiden för konkursbeslutet kan konkursboet ådra sig andra typer av skulder. Som exempel kan nämnas att konkursförvaltaren bedömer det som klokt att fortsätta driva verksamheten för att kunna sälja av tillgångar i syfte att underlätta avbetalningen av skulderna. I så fall måste konkursboet kanske betala hyra för att få använda en affärslokal.

I 10 kap. 1 § konkurslagen anges det att tingsrätten, efter att ha hört konkursförvaltaren, ska besluta om avskrivning för det fall tillgångarna i konkursboet inte räcker till uppkomna och väntade konkurskostnader och övriga skulder som konkursboet har ådragit sig.

I ditt fall har därav tingsrätten funnit att de tillgångar som fanns inte räckte för att betala de skulder som konkursboet hade.

Har konkursförvaltaren agerat felaktigt genom att inte förse dig med tillräcklig information?

Rent allmänt ställs det höga krav på en person som anförtros uppdraget som konkursförvaltare. I 7 kap. 1 § konkurslagen anges det att en förvaltare ska ha särskild kunskap och erfarenhet samt i övrig vara lämplig för uppdraget.

I enlighet med 7 kap. 9 § konkurslagen ska en konkursförvaltare lämna upplysningar till gäldenären om hur förvaltningen utvecklar sig, på begäran av gäldenären, dvs. du. I din fråga redogör du för att konkursförvaltaren varit dålig på att kommunicera med dig. Jag skulle behöva mer information om hur er kontakt sett ut för att kunna uttala mig om konkursförvaltaren brustit i det här avseendet, men det finns helt klart en risk för det.

I enlighet med 17 kap. 1 § konkurslagen kan skadeståndstalan väckas mot konkursförvaltaren. I det här fallet ser jag dock inte att en skadeståndstalan skulle vara framgångsrik. Förvisso må konkursförvaltaren ha brustit i sin plikt att kommunicera med dig, men det är svårt att med stöd av detta lyckas visa att du lidit ekonomisk skada.

Hur bestäms konkursförvaltarens arvode?

Beträffande frågan om konkursförvaltarens arvode fungerar det på så sätt att konkursförvaltaren först lägger fram ett förslag på hur mycket denne anser sig vara berättigad till (14 kap. 6 § konkurslagen).

Tillsammans med detta förslag ska konkursförvaltaren bifoga en specificerad kostnadsräkning som visar hur många timmar han lagt ned på förvaltningen (14 kap. 6 § andra stycket konkurslagen) . Jag föreslår att du tar del av denna räkning för att se exakt hur mycket tid som förvaltaren har arbetat.

Därefter ska tingsrätten besluta om den föreslagna ersättningen kan anses som skälig eller om någon annan ersättning ska utgå (14 kap. 4 § konkurslagen).

I enlighet med 16 kap. 5 § konkurslagen kan du överklaga tingsrättens beslut avseende förvaltarens arvode på 30 000 kr. Tyvärr har jag svårt att se att du skulle vinna någonting på att göra det. Tingsrätten har ju, som ovan nämnts, avskrivit konkursen enligt 10 kap. 1 § konkurslagen eftersom medel saknades för att täcka de kostnader som uppkommit för konkursboet.

I din fråga framkommer det att du som privatperson har en fordran på konkursboet. Min uppfattning är därför att, även om du skulle överklaga arvodesbeslut och få det ändrat till en något lägre nivå, kommer detta ändå inte göra att du som borgenär (fordringsägare) i förhållande till konkursboet få betalt för den fordran du har.

Vänligen,

Oscar StenmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”