Kommer mina lån att påverka min fru negativt i en framtida bodelning?

2021-06-09 i Bodelning
FRÅGA
Vi är ett gift par i 70-års åldern med äktenskapsförord, som hanterar min hustrus tillgångar före vårt giftermål. Vi äger ett radhus tillsammans (50/50).I samband med köpet av radhuset tog jag ett eget lån med fastigheten som säkerhet för att lösa en del av mina uppskov.Nu har vi köpt en nyare bil tillsammans och där hustrun tagit av "sina medel" medan jag har lånat en del återigen med fastigheten som säkerhet.Min fråga: Hur kan jag/vi säkra att vid en bodelning (pga dödsfall / skilsmässa) att mina "uttag" ej drabbar min hustru negativt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga finns det mellan er ett äktenskapsförord vilket hanterar din hustrus tillgångar före ert giftermål. Tillsammans äger ni ett radhus, hälften vardera. När ni köpte radhuset tog du ett lån med fastigheten som säkerhet. Ni har nu köpt en nyare bil, din hustru har tagit av sina "egna medel" (med det utgår jag från att du avser hennes enskilda egendom). Du har tagit nya lån med fastighetens som säkerhet. Du undrar nu hur ni kan säkra vid en bodelning på grund av dödsfall/skilsmässa att dina "uttag" (med detta utgår jag från att du menar de lån du tagit) inte drabbar din hustru negativt.

I det fallet du beskriver är det lite svårt att tolka hur du menar "negativt", varför jag inledningsvis kommer att gå igenom reglerna för bodelning och ha de som utgångspunkt. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Ett äktenskap upplöses om någon av makarna avlider, eller vid skilsmässa. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

I ert fall innebär det att i en bodelning kommer din hustrus enskilda egendom inte att ingå. Jag förstår det däremot som att såväl radhus som bil utgör giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det finns en risk att den enskilda egendom din hustru använt för att delvis finansiera bilen med inte längre utgör enskild sådan på grund av sammanblandning med giftorättsgods.

Vad gäller dina lån så kommer din hustru inte att bli skyldig att ta över dem. I Sverige ärver man inte skulder och tilldelas inte dem i en skilsmässa heller. Om du avlider kommer dina skulder att ingå i dödsboet. Däremot har du tagit lånen med radhuset som säkerhet. Det kommer att innebära att banken vill ha betalt och att din hustru i praktiken blir tvungen att lösa lånen för att kunna behålla det. Vid en skilsmässa ska det göras en skuldtäckning innebärande att du kommer att gå in med en lägre andel giftorättsgods efter skuldtäckningen.

I ert fall kommer de lån du tagit att på ett eller annat sätt att påverka din hustru; det enda sättet att så inte ska ske är att betala tillbaka lånen. Vid skilsmässa innebär det att din hustru kommer att få mindre i likadelningen. Vid dödsfall kommer hon inte att ärva lånen men blir tvungen att lösa dem för att ha möjlighet att behålla radhuset. Eftersom du äger halva radhuset ingår det i ditt giftorättsgods och det hade i praktiken varit egalt om lånen var med radhuset som säkerhet eller ej. Finns det skulder efter dig i samband med att du avlider ska det tas från dina tillgångar. Har du inte andra tillgångar som kan täcka det är din del i radhuset sådant som kan tas i anspråk för betalning. Den största skillnaden med att du har lånen med radhuset som säkerhet är att banken står först i kön för att ta radhuset i anspråk, om skulderna inte betalas på annat sätt.

Sammanfattningsvis finns det ingen direkt lösning för att din hustru inte ska påverkas av lånen (mer än det självklara att betala av dem). De lån du har tagit ska räknas av i likadelningen vid en bodelning oavsett om det är på grund av skilsmässa eller dödsfall.

Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2944)
2022-01-19 Kan en make kompensera den andra maken med annan egendom än pengar vid bodelning?
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning

Alla besvarade frågor (98541)