Kan rätten utdöma strängare påföljd än vad åklagaren yrkat?

2014-04-07 i Domstol
FRÅGA
Kan man dömas till högre dagsböter än åklagaren yrkat?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Rätten är enligt gällande rätt inte bunden av åklagarens påföljdsyrkande och kan därför utdöma antingen strängare eller lindrigare påföljd än vad åklagaren yrkat. Inte heller är rätten bunden av åklagarens uppfattning om brottsrubriceringen (ex. misshandel kontra grov misshandel), vilket framgår av rättegångsbalken (1942:740) 30 kap. 3 §. Vad gäller dagsböter som påföljd finns dock ofta en fastslagen praxis som dikterar hur rätten dömer, givetvis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

MVH

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (353)
2019-07-04 Målsägandes rätt att ställa in förhandling?
2019-07-02 Domvilla eller resning vid jävig försvarare med mera
2019-06-30 Kan man begära att en rättegång ska vara stängd för allmänheten?
2019-06-28 Avvisad/avslagen resningsansökan

Alla besvarade frågor (71105)