Kan mitt körkort bli återkallat för innehav av narkotika trots att jag inte färdats i fordon?

2019-07-25 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej blev tagen i kön till Harrys i helgen då jag varit oaktsam med mina ord o sa knark halv högt i kön, då klev 2 polisman upp bakom mig o bad mig följa med dem en bit bort där dom kroppsvisitera mig trotts att jag inte varit i polisens register tidagre! Speciellt inte inom narkotika ! Har däremot körkort jag känner mig lite orolig över trotts att jag inte färdades i något fordon under kvällen. Jag blev ertappad med ca 2,5-3,5g hasch vad tror ni konsekvenserna blir på detta mål? Mvh fundersam kille
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer besvara din fråga med hjälp av reglerna i narkotikastrafflagen (NSL), rättegångsbalken (RB) och körkortslagen.

Kroppsvisitationen

Först och främst vill jag bara nämna att det inte krävs att du varit i polisens register tidigare för att polisen ska kunna få genomföra en kroppsvisitation. Polisen får genomföra en kroppsvisitation om det finns anledning att anta att ett brott begåtts där fängelse ingår i straffskalan, samt om du kan skäligen misstänkas för detta brott (RB 28 kap. 11 § första stycket).

Utifrån det du berättat ser det ut som att kroppsvisitationen skett på ett korrekt sätt.

Vad är straffet för innehavet?

Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott till fängelse i högst 3 år (NSL 1 § första stycket, sjätte punkten). Om det med hänsyn till arten och mängden narkotika samt andra omständigheter är att anse som ringa blir det fråga om ringa narkotikabrott, då ska du istället dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (NSL 2 §). Eftersom det enbart rör sig om 2.5-5 g. hasch bör det rubriceras som ringa narkotikabrott. Det är sedan upp till domstolen att bestämma vilken påföljd det kommer bli fråga om, vilket baseras på en mängd omständigheter som inte går att utläsa ur din beskrivning.

Kan ditt körkort återkallas?

I körkortslagen listas en hel del situationer där ett körkort ska återkallas. Ett körkort ska återkallas om du, på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende, inte bör ha körkort (körkortslagen 5 kap. 3 § femte punkten). I ett rättsfall kom domstolen fram till att bruk av narkotika vid enstaka tillfällen inte utgjorde skäl för återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Domstolen lade bland annat fokus på om det var omfattande bruk och om den tilltalade var beroende av narkotiska medel (RÅ 1992 ref 1).

Med bakgrund av rättsfallet och det du berättat anser jag att det inte är troligt att ditt körkort kommer återkallas. Prövningen omfattar dock en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet.

Sammanfattning

Kroppsvisitationen ser ut att ha skett på ett korrekt sätt. Du kommer troligen bli dömd för ringa narkotikabrott, där straffet ligger på böter eller fängelse i högst sex år. Jag anser inte det troligt att ditt körkort kommer att återkallas.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll