Kan kriminalitet påverka möjligheter till uppehållstillstånd genom anknytning?

2018-10-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Min man är amerikansk medborgare och vill flytta till Sverige. Han har ett brottsregister som innehåller våld (grov förbrytelse) från 2012 och rattfylla 2 gånger. Han har sedan dess förändrat sitt liv och lämnat all kriminalitet bakom sig. Men han har en villkorlig dom som gäller till april 2019 (reckless driving charge). Det kallas deferred probation. Om beslutet skulle komma tidigare än april 2019, skulle det kunna påverka vårt beslut? Skulle även de tidiga domarna kunna påverka beslut till uppehållstillstånd? Finns det någon karenstid? Går det att visa dokument på att han har förändrat sitt beteende som till exempel karaktärsbrev och bevis på utbildning och arbete?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i den så kallade utlänningslagen (UtlL).

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du är svensk medborgare.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig

Den man kan få uppehållstillstånd på grund av anknytningen till dig i form av make (UtlL 5 kap. 3 § första stycket första punkten).

Omständigheter som kan leda till att uppehållstillstånd vägras

Eftersom det är din make så ska det inte här särskilt beaktas om din man gjort sig skyldig till brottslighet (UtlL 5 kap. 17 § första stycket). Uppehållstillstånd får dock vägras om din make utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet (UtlL 5 kap. 17 a § första stycket tredje punkten). Vid bedömningen om uppehållstillstånd vägras eller inte ska hänsyn tas till din makes övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden (UtlL 5 kap. 17 a § tredje stycket).

Utgör din man ett hot mot allmän ordning?
Jag kan inte säga att de olika domarna i din makes brottsregister inte kommer att påverka möjligheten att få uppehållstillstånd. Det hela beror på om man ser din man som ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

Ett fall där det inte nekats uppehåll är MIG 2007:10, här rörde det spritsmuggling med fängelsestraff.

Av MIG 2008:46 framgår att det inte bara är brottslighetens art som ska beaktas, utan även hur lång tid sen brotten begicks. Det är särskilt brott som begåtts mot anknytningspersonen (alltså i detta fallet mot dig) som ska beaktas.

Eftersom det i din makes fall har gått en tid sen kriminaliteten talar det till hans fördel. Jag kan dock inte garantera att uppehållstillstånd kommer att beviljas, då detta är en bedömning som migrationsverket kommer att göra.

I vart fall är det en bra idé att genom dokumenten visa att han förändrat sitt beteende. Detta då hänsyn kommer tas till hans övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden (UtlL 5 kap. 17 a § tredje stycket).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (785)
2019-03-21 Avslag på ansökan om uppehållstillstånd, migrationsverket tvivlar på vårt äktenskap
2019-03-20 Överklaga beslut om uppehållstillstånd
2019-03-18 Kan vi ansöka om uppehållstillstånd från Sverige?
2019-03-18 Anknytningsansökan till barn

Alla besvarade frågor (66923)