Kan jag genom mitt gåvobrev se till så att min fru får hela bostaden om jag skulle avlida?

2020-05-25 i Make
FRÅGA
Vi är ett gift par sedan 20 år tillbaks och bor i en bostadsrätt som vi äger 50-50 vardera.Nu vill jag ge min fru genom gåvobrev min andel 50% så hon kommer att äga 100%Eftersom vi har vars två barn från tidigare äktenskap och inga gemensamma är min fråga om jag skulle avlida kan mina barn kräva något för lägenheten eftersom min fru äger hela d v s 100%
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du om det går att ge din fru hela er bostad så att inga av dina barn skall ärva bostaden efter du har avlidit. I mitt svar till dig kommer jag förklara hur det går till om du skulle avlida och vad som händer med egendomen. Slutligen i svaret kommer även en sammanfattning.

Vad sker med bostaden om du skulle avlida?

Eftersom ni inte har några gemensamma barn så skall först och främst en bodelning mellan dig och din fru genomföras ifall du skulle avlida (23 kap. 1 § Ärvdabalken).

Vid denna bodelning kommer all er egendom som inte är er enskilda delas upp mellan din fru och dödsboet (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Därav kommer barnen kunna få delar av bostaden som arv från dig trots att du gett den i gåva till din fru.

Undantag:

Däremot innebär det att ifall du ger bostaden i gåva till din fru och skriver i gåvobrevet att detta skall vara hennes enskilda egendom, så kommer dina barn inte kunna ärva lägenheten (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken).Eftersom det då inte kommer ingå i bodelningen utan din fru kommer ensam få bostaden.

Ett annat sätt som hon blir berättigad hela bostaden är om du gett henne den i gåva och hon begär att en bodelning inte skall ske (12 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Vilket då innebär att hon kommer behålla all egendom som är hennes, och all egendom som är din kommer tillfalla dödsboet. På detta sätt kommer hon också att bli berättigad hela bostaden.

Sammanfattningsvis

Dina barn kan inte kräva att få en del i lägenheten om du skulle ge bort den till din fru i gåva med ett förbehåll om att den är hennes enskilda egendom. De kommer inte heller få rätt till en del i den om hon skulle äga 100 % av lägenheten och sedan begär att det inte skall ske någon bodelning om du avlider.

Råd

Mitt råd till dig är däremot att du skall skriva i gåvobrevet till din fru, att lägenheten är hennes enskilda egendom. Just på grund av att det lätt blir tokigheter när ett arv skall delas ut. Då är det lättare om det finns ett dokument som beskriver precis vad som är din frus och inte.

Hoppas att allt löser sig och att du känner att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor så tveka inte på att höra av dig till oss igen!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (454)
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall
2021-01-13 Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?
2020-12-27 Ärver min make efter mig?

Alla besvarade frågor (88294)