Jag tror jag blivit utsatt för förtal är det värt att anmäla?

FRÅGA
Hej! Jag går i tankarna om att polisanmäla ett par för ärekränkning och förtal!? Jag är medlem i en flygklubb. En styrelse ledamot har på något sätt kommit över mitt brottsregister , ev belastningsregister . Vederbörande har sedan samlat alla styrelsemedlemmar för att informera pm innehållet och enl. Närvarande vittne i avsikt att baktala och förstöra för mej, givetvis blev det även ryktesspridning av innehållet. Senare har en annan styrelseledamot tagit fram utdrag från kronofogden samt brottsregister och lagt fram handlingarna i vår offentliga klubbstuga och uppmanat personer att läsa innehållet , även här med uppsåt att svartmåla. Handlingarna lades kvar i klubbstugan där igentligen vem som helst skulle kunna ta del av dessa. Vittnen finns för händelserna samt bevis i form av handlingarna som omhändertogs av en medlem. Den senare svartmålaren har även konstruerat falska historier för att få än mer effekt i sin eftersträvan att svartmåla och förstöra. Jag känner mej rädd och kränkt och jag är rädd att dessa personer även tänker sprida detta i mitt övriga privata liv, så som arbete t ex. Jag undrar nu hur allvarligt lagen ser på det hela och är det värt att anmäla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör brott finns tillämpliga regler i brottsbalken (BrB). Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilket eller vilka brott som paret skulle kunna gjort sig skyldiga till samt om det isåfall är värt att anmäla paret för dem.

Vilket brott kan paret gjort sig skyldig till?
Utifrån din fråga tolkar jag det som att du först vill ha vägledning kring vilken brottsrubricering som kan vara aktuell. Du skriver om förtal och ärekränkning och jag kommer nedan utveckla vad de begreppen innebär.

Vad krävs för att något ska vara ett förtals-brott?
För att något ska räknas som förtal krävs att följande kriterier är uppfyllda:

1. Personen som blir utpekad ska vara vid liv. D.v.s ej avliden.
2. Uppgiften som lämnas ska vara lämnad till en tredje man. I ditt fall är tredje man exempelvis en eller fler andra medlemmar i flygklubben.
3. Uppgiften har lämnas vidare genom framställan eller spridning. I ditt fall är spridning aktuellt. Ett exempel på vad som bedömts vara att sprida en uppgift finns ett vägledande rättsfall där en kvinna blivit filmad under samlag och filmen sedan visades för en annan person. Visandet av filmen bedömdes vara att sprida uppgiften.
4. Uppgiften ska spridas i syfte att missakta den andre. Med missakta menar man att det ska vara i nedsättande syfte. Det krävs dock inget bevis på att uppgiften medfört missaktning.

Det finns dock undantag från när man kan bli dömd för brottet förtal och det är om personen som spridit uppgifter var skyldig att uttala sig (till exempel i rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften också var sann eller slutligen om personen hade skälig grund för sitt agerade. (5kap 1§ BrB)


Vad innebär ärekränkning ?
Ärekränkning är ett samlingsbegrepp för kränkande behandling mot en annan människas ära. Ärekränkning är inte en brottsrubricering vilket betyder att en person inte kan dömas för ärekränkning. En person kan dock dömas för brottet förtal, vilket är en typ av ärekränkning.

Sammanfattning och är det värt att anmäla?
För att en person ska kunna dömas för förtal krävs att de fyra punkterna ovan är uppfyllda och att inget av undantagen är tillämpliga. Enligt de uppgifter du framfört i din fråga är det i min mening absolut av värde att anmäla paret för förtal då din beskrivning täcker in de ovan nämnda fyra punkterna. Det blir sedan upp till polis och/eller åklagare att göra en bedömning av om din anmälan har så goda chanser att leda till en fällande dom så att ett åtal ska väckas.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss!

Sandra Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (851)
2019-08-12 Är det förtal att hänga ut en dömd brottsling på Facebook?
2019-08-05 Förtal under vårdnadstvist
2019-07-31 Polisanmäla för förtal eller förolämpning?
2019-07-30 Vad kan jag göra om det sprids falska rykten om att jag har begått ett brott?

Alla besvarade frågor (72057)