Innehav av nakenbilder kan vara brottsligt om personen på bilden är under 18 år

FRÅGA
Hej! Jag undrar ifall det är okej att mitt ex har bilder nersparade på mig naken, där bland annat mina bröst syns? Värt att notera är att jag är sjutton år gammal när bilderna är tagna. Dessutom undrar jag ifall det är olagligt att jag sparar nakenbilder som killar skickar frivilligt till mig, i deras omedvetande? Om inte, vilken lag faller handlandet under?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Innehav av bilder där den avbildade är under 18 år kan vara barnpornografibrott

Genom att ditt ex har nersparade bilder på dig naken kan han/hon göra sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § Brottsbalken (BrB). Detta eftersom du är under 18 år på bilderna och därför fortfarande är ett barn enligt lagens mening. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det att bilden är tagen med ett sexuellt syfte. Det kan det mycket väl anses vara om du är naken. Det krävs också att det av bilden framgår

1) att pubertetsutvecklingen för personen på bilden (d v s du i det här fallet) inte är fullbordad, eller

2) att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.

Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.

Värt att notera är dock att det inte behöver vara ett brott att inneha bilderna ifall de exempelvis är tagna i en relation där båda parter är s k "byxmyndiga" (över 15 år) och har varit med på det.

Nedsparandet av nakenbilder som killar skickar frivilligt

Du nämner inte hur gamla killarna som skickar nakenbilder till dig är. Liksom bilderna ditt ex har sparat av dig kan utgöra barnpornografibrott om omständigheterna ovan är uppfyllda och du är under 18 år, kan det utgöra ett barnpornografibrott om du sparar ner nakenbilder på killar som är under 18 år. Detta gäller även om killarna skickat bilderna till dig. Är killarna 18 år eller äldre är det inte ett barnpornografibrott, och inte heller förbjudet att inneha bilderna enligt lagen.

Även om innehavet är tillåtet är spridandet förbjudet

Även om det alltså inte behöver vara brottsligt att inneha bilderna (så länge personerna på bilden är över 18 år) är det inte tillåtet att sprida bilderna vidare. Spridning av nakenbilder kan klassas som olaga integritetsintrång enligt 4 kap 6 c § BrB. För att kunna dömas krävs att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Straffet blir då böter eller fängelse i högst två år.

Det finns också en möjlighet att ett spridande av nakenbilder skulle kunna utgöra ofredande, enligt 4 kap 7 § BrB. Olaga integritetstrång ligger ofta närmre till hands när det gäller just spridande av nakenbilder.

Sammanfattningsvis

Rör det sig om bilder tagna på en person under 18 år kan den som innehar bilderna göra sig skyldig till barnpornografibrott. Att ha nakenbilder på någon över 18 år är inte olagligt, men att sprida bilderna är olagligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1090)
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?

Alla besvarade frågor (88149)