Innebörden av 24 kap. 5 § BrB

FRÅGA
Vad betyder brottsbalken 24:5 ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Man kan ha rätt att begå brott under vissa förutsättningar, t.ex. i nödvärn (bl.a. självförsvar) eller att polis får utöva våld i tjänst. Det innebär att man undgår straffrättsligt ansvar för sin handlingar. 24 kap. 5 § brottsbalken säger att den som hjälper någon begå en sådan handling också undgår straffrättsligt ansvar.

Ex: A misshandlar B. B har i denna situation rätt att försvara sig och t.o.m. slå tillbaka i viss mån, om det anses försvarligt. Enligt 24 kap. 5 § brottsbalken får C, som bevittnar händelsen, ingripa och försvara B i lika stor omfattning som B själv får försvara sig, utan att stå till svars för vad som annars hade utgjort brottsligt beteende.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Är inte det här svaret lite fel? Om C bevittnar händelsen så har väl C samma nödvärnsrätt redan av BrB 24:1? Är det inte snarare så att C kan åberopa 24:5 om C INTE har sett själva det brottsliga angreppet på person B men att person B t.ex. säger till person C att hen har blivit angripen av person A?
2018-03-24 06:44
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (162)
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?
2020-09-13 Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

Alla besvarade frågor (85255)