Innebörden av 24 kap. 5 § BrB

FRÅGA
Vad betyder brottsbalken 24:5 ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Man kan ha rätt att begå brott under vissa förutsättningar, t.ex. i nödvärn (bl.a. självförsvar) eller att polis får utöva våld i tjänst. Det innebär att man undgår straffrättsligt ansvar för sin handlingar. 24 kap. 5 § brottsbalken säger att den som hjälper någon begå en sådan handling också undgår straffrättsligt ansvar.

Ex: A misshandlar B. B har i denna situation rätt att försvara sig och t.o.m. slå tillbaka i viss mån, om det anses försvarligt. Enligt 24 kap. 5 § brottsbalken får C, som bevittnar händelsen, ingripa och försvara B i lika stor omfattning som B själv får försvara sig, utan att stå till svars för vad som annars hade utgjort brottsligt beteende.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)