Innebörden av 24 kap. 5 § BrB

FRÅGA
Vad betyder brottsbalken 24:5 ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Man kan ha rätt att begå brott under vissa förutsättningar, t.ex. i nödvärn (bl.a. självförsvar) eller att polis får utöva våld i tjänst. Det innebär att man undgår straffrättsligt ansvar för sin handlingar. 24 kap. 5 § brottsbalken säger att den som hjälper någon begå en sådan handling också undgår straffrättsligt ansvar.

Ex: A misshandlar B. B har i denna situation rätt att försvara sig och t.o.m. slå tillbaka i viss mån, om det anses försvarligt. Enligt 24 kap. 5 § brottsbalken får C, som bevittnar händelsen, ingripa och försvara B i lika stor omfattning som B själv får försvara sig, utan att stå till svars för vad som annars hade utgjort brottsligt beteende.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (151)
2020-05-31 Kan elever i skolan ha rätt till nödvärnsrätt?
2020-04-30 När har man rätt till nödvärn?
2020-04-17 Ingripande i en nödvärnssituation
2020-03-26 Nödvärn vid plånboksstöld

Alla besvarade frågor (80646)