Hur påverkar makes rätt att ärva särkullbarns rätt att ärva m.m?

2019-02-26 i Make
FRÅGA
HejMin far har avlidit och vi har nu gjort en bodelning men totala kvarlåtenskapen uppgår inte till 4 basbelopp. Jag tolkar det då som att min mor, som han var gift med, ärver allt trots att han har ett särkullebarn.Har hans särkullebarn sen ändå rätt att få ut sin del när min mor dör? Kan den summan bli högre då min mor har en livförsäkring? Alltså har mitt halvsyskon rätt till del av hennes styvmors livförsäkring?
SVAR

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Ärver din mor allt?
Viktigt att tänka på här är att regeln om 4 prisbasbelopp inte handlar om kvarlåtenskapen, utan om vad din mor får. Det är det totala värdet på vad hon fått efter din fars bortgång som är måttstocken. I det totala värdet ska egendom som din mor fick vid bodelningen, plus hennes enskilda egendom och den delen av arvet efter din far som ska tillfalla dig räknas in.

Din mor har rätt till arv efter din far i egenskap av maka, se Ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1 §. Detta betyder att din mor ärver din del av din fars kvarlåtenskap, ÄB 3 kap 1 §. Denna delen ska, som sagt ovan, räknas med i det totala värdet på vad din mor får ut i bodelning och arvskifte.

Det är först om dessa tre delar tillsammans inte uppgår till 4 prisbasbelopp som din mor har rätt att få ta del av det resterande i din fars kvarlåtenskap, se ÄB 3 kap 1 §.


Vad händer med arvet efter din mor?
Prisbasbeloppsregeln gäller även mot särkullbarns rätt att ärva. Har prisbasbeloppsregeln medfört att särkullbarnet inte får ut sin arvslott så får denne arvsrätt efter din mor, se ÄB 3 kap 2 §.

Detta eventuella arv räknas som en kvot, med utgångspunkt i hur fördelningen av tillgångar såg ut vid arvskiftet. Kvoten är densamma hela tiden, vilket innebär att värdet kvoten motsvarar kan variera beroende på hur stor kvarlåtenskapen efter din mor blir.

Exempel
- År 2019 motsvarar 4 prisbasbelopp 186 000 kr.

Låt säga att det totala värdet din mor fått vid din fars bortgång är 100 000 kr (inräknat bodelning, enskild egendom och ditt arv). Hon har då rätt till ytterligare 86 000 kr ur din fars kvarlåtenskap. Hennes totala tillgångar uppgår då till 186 000 kr. Särkullbarnet har rätt till 86 000 kr, eftersom de är tagna från dennes lott. Kvoten blir då 86/186.

Om din mors tillgångar har fördubblats vid hennes bortgång (372 000 kr) kommer särkullbarnet få ut 172 000 kr när din mor går bort.


Räknas en livförsäkring in i kvarlåtenskapen?
Om din mors livförsäkring ska ingå i hennes kvarlåtenskap eller inte beror på om det finns en förmånstagare för försäkringen eller inte, se Försäkringsavtalslagen 14 kap 7 §. Om det finns en förmånstagare kommer inte livförsäkringen räknas in i hennes kvarlåtenskap.


Sammanfattning
Det är det totala värdet av egendomen din mor får vid bodelningen ihoplagt med hennes enskilda egendom och din del av arvet efter din far som måste understiga 4 prisbasbelopp innan det går att inskränka ett särkullbarns arvsrätt.

Om din fars särkullbarn inte får ut hela sitt arv nu får denne rätt till arv efter din mor.

Livförsäkringen ingår bara i din mors kvarlåtenskap om det inte finns en förmånstagare för den.

Om du har fler funderingar kan du kontakta våra jurister här, eller ställa en till fråga.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin Waldén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (362)
2019-07-16 Enskild egendom genom testamente
2019-07-15 Om det i testamente står att dotter ska oinskränkt ärva all kvarlåtenskap - får frun inget då?
2019-07-07 Beräkning av lotter arv och fri förfoganderätt
2019-07-07 Makar ärver varandra med fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (71115)