Hur överklagar man umgängesbegränsning?

2018-10-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga ang umgängesförbud, om ett barn är LVU:at och socialnämnden, socialtjänsten beslutar om förlängt umgängesförbudet efter 3 månader etc , får man överklaga detta till förvaltningsrätten? När beslutet är fattat måste socialnämnden minst var tredje månad överväga om beslutet ska kvarstå (14 § LVU). Socialnämndens beslut får dessutom överklagas hos förvaltningsrätten (41 § LVU).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du själv har uppgett i din fråga får ett beslut om umgängesbegränsning (14 § LVU) överklagas till allmän förvaltningsdomstol (41 § första stycket p3 LVU). Ditt överklagande ska ges in till myndigheten som tagit beslutet inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet genom myndigheten (44 § Förvaltningslagen).

Avslutningsvis innebär det att du kan överklaga beslutet om förlängt umgängesförbud. Socialnämnden ska göra en omprövning minst var tredje månad och då ta beslut. När du fått ta del av beslutet genom myndigheten har du tre veckor på dig att överklaga det. Överklagan ska ges in till myndigheten som tagit beslutet (som sedermera kommer att sända det vidare till förvaltningsrätten).

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (925)
2019-04-18 Namnbyte till tidigare efternamn
2019-04-17 Vad kontrollerar Kriminalvården innan de fattar beslut om besökstillstånd?
2019-04-15 Hur överklagar jag miljömål?
2019-04-14 Påverkar uppgift om ringa narkotikabrott i belastningsregistret möjlighet till anställning inom vården?

Alla besvarade frågor (67936)