Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?

2019-10-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hur lyder rättsfrågan/rättsfrågorna i NJA 2018 s. 487?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsfrågan i NJA 2018 s.487 är ifall Nomus Fastighets AB har rätt att överklaga en tidigare dom från tingsrätten trots att den föreskrivna tiden för att överklaga egentligen gått ut. Detta är vad som kallas för återställande av försutten tid. För att en ny tid för överklagan ska beviljas måste det ha funnits en giltig ursäkt, s.k. laga förfall, för varför överklagan inte inkom i tid. Nomus fastighets AB hävdar att de aldrig fått del av domen och att det därför förelåg laga förfall. Tingsrätten hade skickat domen till en e-postadress som Nomus Fastighets AB inte har lämnat till Tingsrätten. Inte heller hade de blivit informerade om att denna e-postadress skulle användas. HD behövde alltså ta ställning till ifall det förelåg laga förfall på grund av att tingsrätten skickat domen till en e-postadress som inte var lämplig att använda.

HD beslutade att det förelåg laga förfall Nomus Fastighets AB fick alltså en ny tid att överklaga tingsrättens dom.

Återställande av försutten tid regleras i 58 kap 11 § Rättegångsbalken (RB) och laga förfall i 32 kap 8 § RB.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
HallåA12 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-10 00:57
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (940)
2019-10-18 Vad betyder parts rättsinnehavare?
2019-10-09 Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?
2019-10-07 Syftet med hemliga tvångsmedel.
2019-10-01 Vad är formell rättvisa?

Alla besvarade frågor (73826)