Hur länge kan min anhörig sitta i häkte m.m.?

Hej!

Min pojkvän sitter häktad p.g.a. bedrägeri. Detta är andra gången han sitter häktad och vid förra häktningen satt han i två månader. Det har gått en vecka idag och jag vill veta vad som kommer hända med honom.

Kommer han få fängelsestraff och, i så fall, kommer han komma ut innan rättegången eller kommer han få sitta häktad fram till dess? När sker rättegången? Hur länge måste jag vänta tills jag får träffa honom igen? Mannen han har gjort bedrägeriet mot har själv gått ed på allt men nu i efterhand polisanmält.

Kommer polisen tro på mannen eller min pojkvän? Finns det något jag kan göra? Hur får jag reda på ifall han har restriktioner (jag har skickat brev)? När släpps i så fall hans restriktioner? Snälla svara!

Lawline svarar

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa dina frågor till Lawline. Mitt svar är uppdelat i rubriker, baserade på dina delfrågor såsom jag uppfattat dem. Om du anser att någonting är otydligt eller i behov av kompletteringar så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta. Observera att mitt svar är allmänt formulerat eftersom det alltid är svårt, nästan omöjligt, att göra konkreta bedömningar utan att ha tillgång till allt faktamaterial.

Hur länge kan din pojkvän sitta häktad?

Enligt 24 kap. 1 § rättegångsbalken får häktning ske av en person som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge ett års fängelse eller mer. Enligt samma lagrum krävs det en risk för att den misstänkte kommer att fly, undanröja bevis eller begå nya brott för att häktning ska komma i fråga. Bedrägeri är ett brott som kan ge maximalt två års fängelse (9 kap. 1 § brottsbalken).

Under förutsättning att din pojkvän är på sannolika skäl misstänkt för bedrägeriet så finns det ingen bortre tidsgräns för hur länge han kan sitta häktad. 24 kap. 18 § rättegångsbalken anger dock att en ny häktningsförhandling ska hållas varannan vecka och att domstolen ska se till att utredningen blir klar så fort som möjligt (så att åtal kan väckas, huvudförhandling sker och en dom meddelas). Om den misstänkte ”bara” är skäligen misstänkt kan häktningen inte fortgå längre tid än en vecka (24 kap. 19 § rättegångsbalken).

Givet att din pojkvän är på sannolika skäl misstänkt kommer han troligtvis få stanna kvar i häktet fram till att åklagaren väcker åtal och en huvudförhandling hålls i tingsrätten. Om skälet för häktningen upphör ska dock häktningen omgående hävas (24 kap. 20 § rättegångsbalken). Det kan alltså hända att din pojkvän släpps fri innan åtalet om åklagaren bedömer att han inte kommer att fly, förstöra bevis eller göra sig skyldig till ny brottslighet.

När åtalet väcks kan jag inte uttala mig om, då det helt beror på när åklagaren anser sig ha ett tillräckligt bra underlag att lägga fram för rätten.

Hur länge kan restriktionerna gälla?

Domstolen får besluta att den häktades kontakt med omvärlden ska begränsas (24 kap. 5 a § rättegångsbalken). Det är åklagaren som beslutar hur restriktionerna ska utformas i praktiken. I likhet med häktning så finns ingen bortre tidsgräns. Frågan om restriktionerna, samt utformningen av dem, ska fortsätta ska dock prövas vid varje tillfälle som häktningsbeslutet förnyas.

Dina möjligheter att hälsa på din pojkvän i häktet

Det är Kriminalvården som beslutar om ett besök på häktet eller en anstalt ska få äga rum. Förutsatt att din pojkvän inte varit belagd med restriktioner hade det förmodligen inte varit något problem att ordna en besök.

Så länge restriktionerna gäller är det tyvärr osannolikt att du får hälsa på honom. Det skulle, enligt lagens sätt att se på saken, medföra en risk för att du tillhandahåller honom information som är till skada för utredningen (6 kap. 2 § häkteslagen och hänvisningen däri till 3 kap. 1 § samma lag). Det är dock, även med restriktioner, tillåtet att skicka och ta emot brev. Dessa kommer då att granskas av åklagaren.

Hur långt kan fängelsestraffet bli och vem kommer domstolen att tro på?

Det längsta fängelsestraff som kan utdömas för bedrägeri är två års fängelse (9 kap. 1 § brottsbalken). Om din pojkvän blir dömd är det dock inte säkert att domstolen väljer just fängelse som påföljd. Även villkorlig dom (i kombination med böter) och skyddstillsyn kan komma i fråga, beroende på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet.

Jag vågar dessvärre inte uttala mig kring om vem av din pojkvän och åklagaren/målsäganden som domstolen kommer att förlita sig på. För att kunna göra en någorlunda rimlig bedömning av det skulle jag behöva ha tillgång till mycket mer faktauppgifter än vad du presenterat.

Vad du kan göra

Jag saknar själv erfarenhet av att en närstående blivit frihetsberövad, så jag kan inte relatera känslomässigt till din situation. Däremot förstår jag att det måste kännas oerhört tungt och ledsamt att din pojkvän både är inlåst och att du inte får ha någon kontakt med honom.

Olyckligtvis finns det inget konkret du kan göra för att avhjälpa situationen. Min rekommendation är att du fortsätter skriva brev till din pojkvän och stöttar honom så gott du kan i skrift. Vetskapen om att det finns någon utanför murarna som tänker på en tror jag är väldigt betydelsefull när man befinner sig i en sårbar och oviss situation.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”