Hur länge finns det kvar uppgifter om dig i belastningsregistret om du fick påföljderna ungdomstjänst och böter?

2020-12-07 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag har svårt att få jobb i flera år nu på grund av mitt belastningsregister.År 2015 blev jag dömd för fortskaffningsbrott. Det var en moped & jag körde utan hjälm.Jag fick ungdomstjänst i 40 timmar & böter.Nu över 5 år senare verkar den fortfarande finnas kvar och hemsöka mig vilket betyder att jag inte kan få jobb. När går den bort från belastningsregistret?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att du har svårt att få jobb på grund av uppgifterna i belastningsregistret. Hoppas du får ett jobb snart!

Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister (LBR).

Jag tolkar det som att du menar att du blev dömd för tillgrepp av fortskaffningsmedel när du skriver fortskaffningsbrott (brottsbalken 8 kap. 7 §). Det är dock inte själva brottet som avgör hur länge uppgifterna om dig finns kvar i belastningsregistret, utan det är påföljden för brottet som är avgörande (LBR 17 §).

Hur länge finns uppgifterna i belastningsregistret?

Uppgift om böter gallras fem år efter domen (LBR 17 § 9 p.).

Angående gallringstiden för uppgiften om ungdomstjänst så har det betydelse hur gammal den dömda personen var när den begick brottet (LBR 17 § 8 p.). Det framgår dock inte hur gammal du var när du begick brottet. Uppgiften om ungdomstjänst tas bort efter tio år om du var över 18 år (LBR 17 § 8a p.) I det fall du var under 18 år när du begick brottet, så ska uppgiften om ungdomstjänsten tas bort efter fem år (LBR 17 § 8b p.).

En förklaring till att du fortfarande finns kvar i belastningsregistret kan därmed vara att du var över 18 år när begick brottet. I så fall finns du kvar i belastningsregistret i tio år från det att du dömdes, dvs. fem år till.

I ditt fall skriver du att domstolen dömde ut en kombinerad påföljd, dvs. du fick både ungdomstjänst och böter. När domstolen dömer ut en kombinerad påföljd så kommer uppgifterna i belastningsregistret gallras ut samtidigt när den påföljden med längst gallringstid ska gallras (LBR 18 §). Uppgiften om böterna kommer alltså inte gallras efter fem år, utan de finns kvar lika länge som uppgiften om ungdomsvård finns kvar.

Förlängd gallringstid

Om fallet istället är sådant att du var under 18 år när du begick brottet, så ska alltså uppgifterna gallras efter fem år. En förklaring till att dina uppgifter dock fortfarande finns kvar i belastningsregistret om du var under 18 år när du begick brottet, kan vara att gallringstiden har blivit förlängd (LBR 18 § första stycket).

Gallringstiden förlängs om det har lagts till någon ytterligare uppgift i registret på grund av dom, beslut, strafföreläggande, ordningsbot mm., under tiden som de första uppgifterna om böter och ungdomstjänst finns med i belastningsregistret. Om det är så att det har lagts till någon ny uppgift i registret om dig, så kommer uppgifterna om böter och ungdomstjänst finnas kvar så länge som de senare uppgifterna finns med i belastningsregistret.

Begära att få ta del av uppgifterna i registret

Jag vill även poängtera att du har rätt att begära ut uppgifterna om dig som finns i belastningsregistret (LBR 9 § första stycket). Du har rätt att begära ut dessa uppgifter en gång per kalenderår. På så sätt har du möjlighet att ta reda på specifikt hur länge du kommer finnas kvar i belastningsregistret.

Sammanfattning

Uppgifterna kommer finns kvar i belastningsregistret i tio år om du begick brottet när du var över 18 år. Om fallet är sådant att du var under 18 år när du begick brottet, så bör det istället vara så att det har lagts till ytterligare uppgifter i belastningsregistret som har inneburit att gallringstiden har blivit förlängd. Då kommer uppgifterna finnas kvar så länge som de senare uppgifterna finns med i registret.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91353)