"Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"

2020-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag undrar hur jag går tillväga för att stämma en socialsekreterare? Har letat på google men ett av svaren där hänvisades till ert svar på lawline. Har provat redan med IVO utan framgång. Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga kan variera beroende på vad du vill åstadkomma, och vad du anser socialsekreteraren har gjort som är felaktigt. Ett möjligt alternativ är att rikta ett skadeståndsanspråk mot det allmänna. Staten eller kommunen ska enligt 3 kap. 2 § Skadeståndslagen ersätta de skador som uppstår genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. För att bestämmelsen ska vara tillämplig förutsätts att skadan ska ha uppstått vid socialsekreterarens myndighetsutövning. Det betyder att det ska vara fel vid beslutsfattandet eller andra åtgärder som får omedelbara verkningar för den enskilda. Som exempel kan nämnas att råd och upplysningar inte är myndighetsutövning.

Dock, är det sällan att ett sådant krav tillfaller den enskilda socialsekreteraren. Snarare är det arbetsgivaren som blir ansvarig för de eventuella skador som uppstått vid sekreterarens myndighetsutövning. I juridiska termer talar man om att arbetsgivaren har ett principalansvar för sina anställda. Principalansvaret gäller även staten eller kommunen.

Nackdelen med en skadeståndstalan är att de är kostsamma, och tidskrävande. I regel är det även väldigt svårt att vinna framgång i en process mot det allmänna.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tyvärr det alternativ som är ekonomiskt mest fördelaktigt. IVO har till uppgift att utöva tillsyn över socialtjänsten och ska alltså granska att alla sköter sitt jobb. De tillfällen där IVO bedömer att socialtjänsten har agerat bristfälligt kan man de hjälpa den enskilda att driva ett skadeståndsanspråk.

För att sammanfatta det ovan sagda kan du driva ett skadeståndsanspråk mot det allmänna om du bedömer att socialsekreteraren har agerat felaktigt vid dennes myndighetsutövning. Du kan alltså inte stämma den enskilda socialsekreteraren. Nackdelen är att det är en kostsam process, samt att enskilda sällan vinner framgång i denna typen av ärenden.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1074)
2020-10-18 när inträder preskriptionsavbrott vid brott?
2020-10-14 Överklaga ett beslut gällande tomtgräns vid en koloniträdgård.
2020-10-09 Är dueller lagliga i Sverige?
2020-10-07 Vad ska finnas med i ett överklagande till hovrätten?

Alla besvarade frågor (85193)